2013

18.12.2013 17.00

Sääntelyn karsimishanke REFIT huolestuttaa palkansaajajärjestöjä

Komissio julkaisi lokakuussa tiedonannon EU-lainsäädännön keventämisestä REFIT-ohjelman (Regulatory Fitness and Performance Programme) avulla. Tiedonannossa komissio määrittelee, miten se aikoo yksinkertaistaa tai peruuttaa EU-lakeja. Esityksillään komissio haluaa varmistaa EU-lainsäädännön tarkoituksenmukaisuuden ja tehokkuuden.

REFIT-ohjelman kautta komissio aikoo tehdä monenlaisia yksinkertaistamistoimia muun muassa työntekijöiden asemaan vaikuttavassa lainsäädännössä. Ensinnäkin komissio kaavailee yhdistävänsä EU:n kolme työntekijöiden kuulemista ja osallistumista koskevaa direktiiviä vähentääkseen niiden yrityksille aiheuttamaa hallinnollista taakkaa.

Lisäksi komissio on tarkastelemassa EU:n pari vuotta vanhan vuokratyödirektiivin sekä työntekijöiden tiedonsaantidirektiivin aiheuttamaa hallinnollista taakkaa. Komissio haluaa myös tarkastella osa-aikatyön ja määräaikaisten työsopimusten vähimmäisdirektiivejä, jotka ovat sosiaalipartnereiden neuvottelujen tulosta.

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö (EAY) tyrmää nämä työntekijöiden asemaa ja osallistumisoikeuksia heikentävinä aloitteina. EAY:n tiedotteessa pääsihteeri Bernadette Segol toteaa, että EU:n sisämarkkinat ovat hyväksyttävät vain, jos niitä tasapainottaa vahva työntekijöiden vähimmäissuojan taso.

Segolin mukaan komission sääntelyn vähentämiseen tähtäävä REFIT-ohjelma kulkee nyt väärään suuntaan, sillä se on laittamassa pisteen EU:n työsuojelulainsäädännön kehittämiselle. EAY kampanjoi vahvasti REFIT-ohjelmassa ehdotettuja heikennyksiä vastaan teemalla Rethink Refit. EAY:n hallitus hyväksyi aiheesta joulukuussa kannan, jossa se ilmaisee vastustuksensa työntekijöiden asemaa huonontavista aloitteista.

Suomen palkansaajakeskusjärjestöjen puheenjohtajat ovat lähettäneet järkevään sääntelyyn liittyen kirjeen pääministeri Jyrki Kataiselle lokakuussa 2013. Kirjeessä puheenjohtajat ilmaisevat huolensa työsuojelun jäädyttämishankkeista. Palkansaajakeskusjärjestöjen mukaan työsuojelun tarve muuttuu koko ajan mm. teknologian kehityksen ja uusien kemikaalien käytön vuoksi, mistä syystä sääntelyä tulee jatkuvasti päivittää ja kehittää. Suomen työntekijäjärjestöt tukevat lainsäädännön yksinkertaistamista ja hallinnollisen taakan keventämistä, jos sen varjolla ei heikennetä työntekijöiden suojelua ja muita vastaavia aloja, kuten kuluttajansuojaa.

Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Palaa otsikoihin