rss 2014

15.12.2014 16.49

EAY kehottaa EU:ta toimiin työsuojelun parantamiseksi

Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) hallitus vaatii joulukuussa hyväksytyssä päätöslauselmassaan EU:lta toimia työterveyden ja -turvallisuuden parantamiseksi.

EAY muistuttaa komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin luvanneen sosiaalisempaa EU-tason politiikkaa ja huomauttaa, että toiminta työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden kohentamiseksi on ratkaisevan tärkeää. Järjestön mukaan työolosuhteet ovat Euroopassa huononemaan päin.

Euroopan parlamentti, EU:n kolmikantainen neuvoa-antava työsuojelukomitea ja EAY ovat vaatineet komissiolta strategiaa, joka edellyttää nykyistä mitattavampia tavoitteita, sitovampia aikatauluja ja säännöllisempiä arviointeja. EAY:n mukaan komissio ei ole ottanut näitä toiveita huomioon kesäkuussa esittelemässään työsuojelustrategiassa.

EAY kehottaa komissiota:

- Laatimaan myrkyllisistä aineista sitovat eurooppalaiset altistumisrajat. Tällä hetkellä vain kolmesta syöpää aiheuttavasta aineesta on olemassa altistumisrajat.

- Sisällyttämään lisääntymiskykyyn vaikuttavat aineet mutageenisia ja karsinogeenisia aineita koskevaan direktiiviin.

- Päivittämään kolme nykyistä liikunta- ja tukielinsairauksia koskevaa direktiiviä (tärinä, manuaalinen käsittely, näyttöpääte) täytäntöönpanokelpoiseksi lainsäädännöksi. 

- Huomioimaan psykososiaalisiin riskeihin liittyvät valtavat ongelmat.Palaa otsikoihin