rss 2014

12.12.2014 12.02

EAY vaatii komission investointiohjelman demokraattista hallinnointia

Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) hallitus hyväksyi joulukuun alussa kantansa komission marraskuussa esittelemään investointiohjelmaan.

EAY huomauttaa kestävään kasvuun ja hyviin työpaikkoihin tähtäävien investointien olevan järjestön pitkäaikainen vaatimus. EAY pitääkin myönteisenä EU:n keskittymistä investointeihin ja konkreettisiin aloitteisiin. Järjestö kuitenkin muistuttaa, että investoinnit eivät yksin riitä kasvun käynnistämiseen: kysynnän lisäämiseen tähtäävä politiikka ja sen myötä myös palkkataso ovat oleellisia investointien rinnalla.

EAY on huolissaan, ettei komission investointisuunnitelman koko vastaa tarvetta. EU:n investointivaje on vaihdellut viime vuosina 280 miljardista eurosta 515 miljardiin ja siksi on vaikea nähdä, kuinka 315 miljardin euron ohjelma olisi tarpeeksi vahva kääntämään EU:n talouden nousuun, EAY kommentoi. EAY on huolissaan myös siitä, että suunnitelma voi johtaa hallitusten pakottamiseen osaksi riskialttiita julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia.

EAY vaatii komission investointiohjelman asianmukaista demokraattista hallinnointia ja sosiaalisten indikaattorien sisällyttämistä investointihankkeiden valintakriteereihin. EAY:n mukaan kansallisen tason työmarkkinaosapuolten tulisi osallistua hankkeiden valintaan. Sen lisäksi EAY:n pitäisi olla mukana Euroopan investointityöryhmässä, jotta investointien fokus teollisuuden kestävään uudistamiseen, kunnollisiin työpaikkoihin ja hyviin palveluihin voitaisiin varmistaa.


Palaa otsikoihin