rss 2014

19.12.2014 10.42

Eurooppa-neuvosto korostaa investointeja, rakenneuudistuksia ja parempaa sääntelyä

Eurooppa-neuvosto kokoontui 18. joulukuuta Brysseliin keskustelemaan muun muassa investointien edistämisestä Euroopassa.

Neuvoston päätelmien mukaan investoinnit yhdistettynä jäsenvaltioiden sitoutumiseen rakenneuudistusten tehostamiseksi ja julkisen talouden vakauttamiseksi toimivat Euroopan kasvun ja työllisyyden perustana.

Neuvosto kehottaa perustamaan komission ehdottaman Euroopan investointipankkiryhmään (EIP) kuuluvan Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR), jonka tarkoituksena on mobilisoida 315 miljardia euroa uusiin investointeihin vuosina 2015–2017.

Komission odotetaan esittävän investointiohjelmaa tukeva lainsäädäntöehdotus tammikuussa. Tavoitteena on hyväksyä se kesäkuuhun 2015 mennessä, jotta uusia investointeja voidaan aktivoida jo vuoden 2015 puolivälissä. Neuvosto kehottaa EIP-ryhmää aloittamaan toimintansa käyttämällä omia varojaan tammikuussa 2015.

Neuvosto suosittaa komissiota ja lainsäätäjiä tehostamaan työtä EU:n houkuttelevuuden lisäämiseksi tuotannon, investointien ja innovointien kohteena. Neuvosto painottaa muun muassa investointeihin liittyvän sääntely-ympäristön parantamista ja yksinkertaisempaan sääntelyyn tähtäävien toimien päättäväistä toteuttamista.

Lisäksi neuvosto kehottaa sisämarkkinoiden nopeaan loppuunsaattamiseen ja energian sisämarkkinoihin liittyvän ehdotuksen esittämiseen ennen maaliskuun 2015 huippukokousta.

Päätelmissä tähdennetään myös digitaalisten sisämarkkinoiden merkitystä sekä EU:n ja Yhdysvaltojen vapaakauppaneuvottelujen (TTIP) päättämistä vuoden 2015 aikana.


Palaa otsikoihin