rss 2014

16.12.2014 10.37

Neuvostolta kanta EURES-verkoston kehittämiseen

EU:n työministerit kokoava neuvoston kokous päätti 11. joulukuuta kannastaan eurooppalaisia työvoimapalveluita tarjoavan EURES-verkoston toiminnan kohentamiseen. Muutoksilla tähdätään parempien työnhaku- ja rekrytointipalvelujen tarjoamiseen kaikkialla Euroopassa.

Uudistuksen tavoitteena on lisätä EU:n sisäistä työvoiman liikkuvuutta parantamalla avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden ansioluettelojen saatavuutta. Verkosto ottaisi käyttöön muun muassa automaattisen haun, joka helpottaisi työnhakijoiden taitojen ja avointen työpaikkojen vaatimusten yhteensovittamista.

Taitojen ja vaatimusten yhteensovittaminen perustuu eurooppalaiseen luokitukseen, jota komissio parhaillaa kehittää. Neuvoston kanta antaa jäsenvaltiolle valtaa näiden luokituskriteerien hyväksymisessä ja päivittämisessä.

Hyväksytty teksti mahdollistaa myös yksityisten työvoimapalveluiden liittymisen verkostoon. Tässä tapauksessa niiden edellytetään kuitenkin tarjoavan kaikki keskeiset lainsäädännön vaatimat palvelut. Ministerit sopivat, että julkisilla työvoimapalveluilla tulee olla verkostossa niiden erityistä asemaa ja velvoitteita vastaava etuoikeutettu rooli.

SAK:n työvoiman liikkuvuuskysymysten asiantuntija Eve Kyntäjä sanoo EURES-asetuksen tavoitteiden vaikuttavan hyviltä ja perustuvan pitkälti sähköisten palveluiden kehittämiseen. Kyntäjän mukaan ay-liikkeelle on olennaista, että työvoiman liikkuminen perustuu vapaaehtoisuuteen, työlainsäädännön ja käytäntöjen noudattamiseen sekä työntekijöiden oikeuksien toteutumiseen.

Kyntäjä kommentoi yksityisten työvoimapalveluiden liittymisen EURES-verkostoon herättävän kysymyksiä. “Tähän suhtaudumme varovaisesti. Pystyvätkö yksityiset työvoimapalvelut turvamaan kaikki keskeiset lainsäädännön vaatimat palvelut?”

Kyntäjä kertoo, että ay-liikettä huolestuttaa myös ehdotus työsopimuksen luonteeseen ja kestoon liittyvien hallinnollisten rajoitusten poistosta EURES-portaalista. “Avointen työpaikkojen laadulle tulisi mielestämme asettaa kriteerejä, ettei portaali pahimmassa tapauksessa tue työntekijöiden oikeuksia polkevien työpaikkojen välittämistä.”

Kyntäjän mukaan ehdotusta työhakemusten ja ansioluetteloiden julkistamisesta voidaan pitää kannatettavana vain työntekijän vapaaehtoisella suostumuksella.

Euroopan parlamentti ei ole vielä päättänyt kantaansa ehdotukseen.

Palaa otsikoihin