rss 2014

18.12.2014 10.06

Parlamentilta jakautunut vastaanotto komission työohjelmaan

Komissio esitteli 16. joulukuuta vuoden 2015 työohjelmansa parlamentin täysistunnolle. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans korostivat ohjelman keskittyvän Junckerin lupaamiin kasvua ja työllisyyttä edistäviin suuriin suuntaviivoihin.

Junckerin ja Timmermansin mukaan EU:n tärkein prioriteetti on kasvu. Timmermansin sanoin ”nyt on aika puhdistaa pöytää ja kohdistaa voimavarat työn ja kasvun edistämiseen”. Komission työohjelmassa tämä ohjenuora näkyy uusien lakialoitteiden määrän rajoittamisena. Komissio ehdottaa ensi vuodelle 23 uuden hankkeen esittämistä ja 83 aloitteen muuttamista tai poisvetämistä. Muutettavien ja poisvedettävien hankkeiden joukossa on muun muassa ympäristöaloitteita. Lisäksi komissio asettaa neuvoston ja parlamentin välisiin kiistoihin juuttuneen äitiyslomadirektiivin eteenpäinviemiselle kuuden kuukauden määräajan.

Parlamentin keskustaoikeistolainen Euroopan kansanpuolue (EPP) onnitteli komissiota työohjelmasta ja ilmaisi tyytyväisyytensä lainsäädännön yksinkertaistamispyrkimyksiin. EPP sanoi kannattavansa uutta lähestymistapaa, jossa ponnistelut keskitetään avainkysymyksiin ja niiden täytäntöönpanoon.

Liberaaliryhmä (ALDE) suhtautui työohjelmaan huomattavasti EPP-ryhmää skeptisemmin. ALDE ilmoitti tukevansa sääntelyn yksinkertaistamista sen ollessa järkevää, ei mielivaltaista. Ryhmä kritisoi komission aikeita vetää pois jätteisiin ja ilmanlaatuun liittyviä hankkeita. ALDE katsoo, että komission tulisi puuttua prosessin parantamiseen demokraattisten aloitteiden poisvetämisen sijaan.

S&D-ryhmä viestitti pettymyksensä ohjelmaan. Ryhmän mukaan Euroopan sosiaalisen mallin suojelemiseen ja eriarvoisuuden torjumiseen tarvitaan voimakasta EU:ta. Ryhmä suhtautuu varauksella komission mainitsemien aloitteiden poisvetoon. Positiivisena S&D näkee komission toimet veropolitiikan suhteen.

Euroopan konservatiivit ja reformistit -ryhmän (ECR) mukaan talouden ensisijaisuuden tulee näkyä jokaisessa aloitteessa. Ryhmä korostaa julkisia ja yksityisiä investointeja sekä EU:n ja Yhdysvaltojen käymien TTIP-neuvottelujen tärkeyttä.

Vasemmistolainen GUE/NGL-ryhmä kritisoi ohjelman pyrkimyksiä heikentää työntekijöiden oikeuksia. Ryhmän mukaan EU:n on keskityttävä kansalaisten hyvinvointiin.

Vihreiden (GREENS/EFA) mukaan Euroopan on työskenneltävä enemmistön, ei vähemmistön puolesta. Ryhmä painottaa, ettei REFIT-ohjelma saa olla sääntelyn heikentämisen veruke.

Myös Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) pääsihteeri Bernadette Ségol kommentoi komission työohjelmaa. Vaikka työpaikkojen ja kasvun etusijalle asettaminen on oikein, Ségolin mukaan ohjelmassa on kuitenkin kyse liike-elämän esityslistasta, jossa ei näy merkkejä Junckerin sitoutumisesta sosiaaliseen markkinatalouteen. ”Ohjelmassa ei ole ainuttakaan ehdotusta työntekijöiden, kuluttajien tai ympäristönsuojelun parantamisesta. Tämä ei tunnu parhaalta tavalta palauttaa kansalaisten luottamusta Eurooppaan”.

EAY toivottaa varauksella tervetulleeksi verotukseen liittyvät aloitteet ja lähetettyjen työntekijöiden direktiivin uudelleentarkastelun.


Palaa otsikoihin