rss 2015

26.6.2015 9.41

EU-instituutioiden johtajat: kilpailukykyviranomaiset ohjeistamaan palkkaneuvotteluja

Euroopan komissio julkaisi 22.6. puheenjohtajansa Jean-Claude Junckerin yhteistyössä Eurooppa-neuvoston, euroryhmän, Euroopan parlamentin ja Euroopan keskuspankin johtajien kanssa laatiman raportin Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelystä. Viiden johtajan yhteisraportti on jatkoa samasta teemasta vuonna 2012 julkaistulle ns. neljän presidentin raportille.

EU-instituutioiden johtajat ehdottavat Euroopan talous- ja rahaliiton kaksivaiheista jatkokehittämistä. Ensimmäisessä vaiheessa – seuraavan kahden vuoden kuluessa – euromaiden kilpailukykyä ja talouksien yhdenmukaistumista edistettäisiin EU:n nykyisen taloushallinnon puitteissa. Toisessa vaiheessa – vuoteen 2025 mennessä – jäsenmailta edellytettäisiin entistä tiukempaa sitoutumista yhteiseen talouspolitiikkaan. Samalla luotaisiin yhteinen suhdanteiden vaihteluita tasoittava vakautusjärjestelmä. Yksityiskohtaisemmat ehdotukset toisen vaiheen sisällöstä luvataan esittää komission valkoisessa kirjassa keväällä 2017.

Osana ensimmäisen vaiheen toimia raportissa esitetään jokaiseen euromaahan perustettavaa kilpailukykyviranomaista, jonka tehtävänä on seurata palkkojen kehitystä suhteessa tuottavuuteen, muihin euromaihin ja tärkeimpiin kauppakumppaneihin. Työmarkkinaosapuolten pitäisi ottaa näiden viranomaisten näkemykset huomioon palkkaneuvotteluissa. Kansalliset kilpailukykyviranomaiset koordinoisivat toimintaansa euroalueen tasolla yhdessä komission kanssa.

Uudistusten toisessa vaiheessa nykyisenlaisesta talouspolitiikan ohjauksesta tulisi raportin mukaan siirtyä EU-lainsäädäntöön kirjattaviin normeihin, joilla yhdenmukaistettaisiin muun muassa työmarkkinoita, liiketoimintaympäristöä ja julkishallintoa. Normien noudattamista edistettäisiin maakohtaisilla suosituksilla, ja vain niitä noudattavat pääsisivät mukaan uuteen suhdanteita tasoittavaan vakautusjärjestelmään.

Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) pääsihteeri Bernadette Ségol kritisoi raporttia kommentoivassa lausunnossaan ajatusta palkkaneuvotteluja ohjeistavasta viranomaistahosta. Palkkojen määrittely kuuluu hänen mukaansa riippumattomille työmarkkinaosapuolille. Ségol kiinnittää huomiota myös siihen, että Euroopan talouden ratkaisuja haetaan työntekijöiden palkoista, mutta  esimerkiksi sosiaalista polkumyyntiä tai suuryritysten verojen välttelyä ei mainita lainkaan.

Palaa otsikoihin