rss 2015

16.12.2015 12.47

Komissaari Thyssen parlamentille: Liikkuvuuspaketin eteneminen riippuu poliittisesta tilanteesta

Työllisyyskomissaari Marianne Thyssen esitteli 15.12. parlamentin täysistunnolle komission työohjelmaan sisältyvän työvoiman liikkuvuuspaketin etenemistä. Thyssenin mukaan paketti on komissiossa "teknisessä viimeistelyssä". Paketin julkaisuajankohtaa komissio arvioi tämän viikon Eurooppa-neuvoston jälkeen.

Pakettia odotettiin alun perin joulukuun alussa, mutta tähän asti epäselväksi jääneestä syystä komissio siirsi julkistusta. Nyt Thyssen vahvisti parlamentille syyn viivästykseen: Eteneminen riippuu hänen mukaansa poliittisesta kontekstista, johon liittyvät muun muassa turvallisuudesta ja siirtolaisuudesta käytävä keskustelu sekä neuvottelut Iso-Britannian EU-jäsenyyden jatkosta. EU-maiden johtajat keskustelevat näistä aiheista Eurooppa-neuvostossa.

Thyssen kertasi parlamentille liikkuvuuspaketin keskeisen sisällön: tarkoitus on uudistaa sosiaaliturvan koordinaatiota koskevia asetuksia ja "tarpeellisilta osin" lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä. Thyssen korosti säännösten selkeyttämisen ja oikeusvarmuuden merkitystä uudistusten tavoitteena. Periaatteellisena lähtökohtana lähetettyjen direktiivin uudistamisessa on se, että samasta työstä maksetaan samaa palkkaa. Myös yritysten tasapuoliset kilpailuedellytykset ovat tärkeitä.

Lähetettyjen työntekijöiden täytäntöönpanodirektiiviä koskevaan kysymykseen Thyseen totesi, että sitä ei nyt tulla avaamaan. Direktiivin toimeenpanoa komissio sen sijaan tulee valvomaan kaikin käytettävissä olevin keinoin.


Palaa otsikoihin