rss 2015

18.12.2015 14.14

Komissio hyväksyi sopimuksen paremmasta lainsäädännöstä ja nimitti REFIT-foorumin jäsenet

Komissio hyväksyi 15. joulukuuta uuden parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen, jonka muut osapuolet ovat Euroopan parlamentti ja neuvosto. Sopimuksen tavoitteena on parantaa EU:n lainsäädäntötyön laatua ja tuloksia. Se kattaa myös olemassa olevan lainsäädännön yksinkertaistamisen. Sopimus tulee voimaan, kun se on hyväksytty kaikissa kolmessa toimielimessä.

Komissio nimitti myös uuden REFIT-foorumin 18 sidosryhmien edustajaa. Komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin johtama foorumi tuo yhteen liike-elämän, kansalaisyhteiskunnan, työmarkkinaosapuolten, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja jäsenvaltioiden asiantuntijoita. Suomea edustaa ryhmässä työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Pekka Timonen. Ryhmien ensimmäinen yhteinen täysistunto pidetään 29. tammikuuta 2016.

Työntekijäpuolta foorumissa edustaa Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) esittämänä Tanskan FTF-keskusjärjestön Heidi Rønne, joka edusti palkansaajia aiemmin sääntelyn keventämistä pohtineessa asiantuntijaryhmässä. Yksi foorumin liike-elämää edustavista jäsenistä on Suomen Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Risto Alanko.

Komission mukaan foorumin keskeinen tehtävä on edistää poliittisten tavoitteiden saavuttamista tekemällä ehdotuksia EU-säädösten ja kansallisten täytäntöönpanotoimien yksinkertaistamiseksi sekä turhan sääntelybyrokratian purkamiseksi. Foorumi toimittaa parhaiksi katsomansa ehdotukset komission tai asiaan liittyvän jäsenvaltion tietoon. Komission on säännönmukaisesti kerrottava, miten se aikoo toimia ehdotusten suhteen.


Palaa otsikoihin