rss 2015

21.10.2015 16.19

Komissio julkaisi toimenpidepaketin EMU:n edistämiseksi – EAY kyseenalaistaa kansallisten kilpailukykykomiteoiden tarpeen

Komissio tiedotti tänään 21. lokakuuta toimista talous- ja rahaliitto EMU:n viimeistelemiseksi vaiheittain seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Komission mukaan tavoitteena on luoda kestävä, oikeudenmukainen ja demokraattisesti oikeutettu perusta, joka edistää kasvua, työllisyyttä ja kaikkien kansalaisten vaurautta. Komissio sanoo tämän olevan viime kesäkuussa julkaistun "viiden puheenjohtajan raportin" viesti.

Toimenpidepaketin yhtenä osana on tarkistettu lähestymistapa EU-ohjausjaksoon. Tämä tarkoittaa komission mukaan muun muassa demokraattisen vuoropuhelun lisäämistä ja talouden ohjausjärjestelmän tehostamista perustamalla neuvoa-antava Euroopan finanssipoliittinen komitea sekä kuhunkin jäsenvaltioon oma kansallinen kilpailukykykomitea. Lisäksi tavoitteena on yhtenäistää euroalueen edustusta kansainvälisissä rahoituslaitoksissa.

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY kyseenalaistaa ehdotettujen kilpailukykykomiteoiden fokuksen ja tarpeen. EAY ilmaisee huolensa siitä, että komission kilpailukykykomiteoita koskevat suositukset antavat liian paljon painoarvoa palkoille ja työvoimakustannuksille mainitsematta muita kilpailukyvyn kannalta tärkeitä tekijöitä, kuten esimerkiksi koulutus ja tutkimus.

Komission paketti käsittää seuraavat kohdat:

  1. Euroalueen ulkoinen edustus. Komissio ehdottaa, että euroalue siirtyy yhteiseen edustukseen Kansainvälisessä valuuttarahastossa (IMF). Tarkoituksena on, että euroaluetta edustaisi siinä euroryhmän puheenjohtaja.

  2. Kohti rahoitusunionia. Komission mukaan talouden ohjausjärjestelmässä edistymisen lisäksi pankkiunionin viimeisteleminen on välttämätön askel kohti tiivistä talous- ja rahaliittoa. Pankkiunionin viimeistely edellyttää jo hyväksytyn lainsäädännön täytäntöönpanoa ja lisätoimenpiteitä rahoitusvakauden vahvistamiseksi. Komissio ilmoittaa tekevänsä vuoden loppuun mennessä lakiesityksen eurooppalaisesta talletussuojajärjestelmästä.

  3. Uudistettu talouspolitiikan EU-ohjausjakso. Tulevaisuudessa koko euroaluetta koskevat keskustelut käydään ja suositukset annetaan ennen maakohtaisia keskusteluja. Työllisyys- ja sosiaalikysymyksiä käsitellään entistä perusteellisemmin talouspolitiikan EU-ohjausjaksossa ja talous- ja rahaliiton tiivistämisprosessissa. Komission mukaan työmarkkinaosapuolilla tulisi olla tässä keskeinen rooli.

  4. Parannettu talouden ohjausjärjestelmän välineistö. Talouden ohjausjärjestelmän täydentämiseksi komissio ehdottaa kansallisten kilpailukykykomiteoiden sekä neuvoa-antavan Euroopan finanssipoliittisen komitean perustamista.


Palaa otsikoihin