rss 2015

28.10.2015 14.25

Komission vuoden 2016 työohjelma keskittyy sisämarkkinoiden kehittämiseen ja sääntelyn tarkastamiseen

Komissio julkaisi 27.10. työohjelmansa vuodelle 2016. Siinä komissio kertoo sitoutuvansa aiemmin määrittelemiinsä kymmeneen poliittiseen painopisteeseen ja toteuttavansa niiden aloilla 23 keskeistä aloitetta. Tämän lisäksi komissio aikoo peruuttaa tai mukauttaa 20 vireillä olevaa ehdotusta ja tehdä 40 REFIT-tarkistusta.

Vuonna 2016 toteutettavia uusia aloitteita ovat muun muassa seuraavat:

  • Aloitteet muuttoliikkeen hallinnan parantamiseksi ja rajaturvallisuutta koskevat ehdotukset.

  • Digitaalisten sisämarkkinoiden luominen, sisämarkkinastrategian jatkotoimet, Euroopan avaruusstrategia ja Euroopan puolustusalaa koskeva toimintasuunnitelma.

  • Kiertotalouspaketti, toimet Euroopan kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi ja energiaunionin toteuttamiseen liittyvä lainsäädäntö.

  • Uuden osaamisen ohjelma Euroopalle, uusi aloite työ- ja perhe-elämän yhdistämiseen ja sosiaalisia oikeuksia koskeva pilari osana talous- ja rahaliiton syventämistä.

  • Yhtiöverotusta koskeva toimenpidepaketti ja arvonlisäveroa koskeva toimintasuunnitelma.

Komissio sanoo pyrkivänsä toteuttamaan ensi vuonna 13 REFIT-toimenpidettä liittyen muun muassa EU:n rahoitussääntöjen yksinkertaistamiseen sekä vero- ja energialainsäädännön tarkistamiseen. Lisäksi aikeissa on käynnistää 27 uutta REFIT-toimea, joilla vähennetään komission mukaan pk-yritysten julkisiin hankintoihin liittyvää rasitusta, helpotetaan REACH-valvontajärjestelmän noudattamista ja varmistetaan työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan lainsäädännön toimivuus ja noudattaminen.

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY kommentoi komission työohjelmaa tuoreeltaan. EAY toivottaa tervetulleeksi komission suunnitelmat kehittää eurooppalaista sosiaalisten oikeuksien pilaria, oikeudenmukaista ja tehokasta yritysverotusta, uuden osaamisen ohjelmaa sekä työssä käyvien perheiden työelämän tasapainoa ja naisten työmarkkinoille osallistumista.

EAY kertoo jääneensä kaipaamaan työohjelmaan mainintoja muun muassa sitoutumisesta epävarmoihin työsuhteisiin puuttumiseen sekä konkreettisista aloitteista laadukkaiden työpaikkojen luomiseksi uuden osaamisen ohjelman ja sisämarkkina-aloitteiden lisäksi.

EAY ilmaisi tiedotteessaan myös huolensa komission aikeesta tarkastella työsuojelulainsäädäntöä osana REFIT-ohjelmaa.


Palaa otsikoihin