rss 2015

16.12.2015 10.34

Neuvosto haluaa vahvistaa sosiaalinormien noudattamista maantieliikenteessä

EU:n liikenneministerit keskustelivat 10.12. pidetyssä kokouksessa ilmailun lisäksi maantieliikenteen sosiaalisista kysymyksistä.

Ministerit olivat yhtä mieltä tarpeesta puuttua sisämarkkinoita pirstaloiviin eroihin maantieliikenteen sääntöjen kansallisissa tulkinnoissa. Erot liittyvät etenkin kabotaasiliikenteeseen sekä kuljetustyöntekijöiden työ- ja lepoaikaan. Erilaisten tulkintojen seurauksena esimerkiksi useat kuorma-autonkuljettajat viettävät viikoittaisen lepoajan ajoneuvonsa ohjaamossa paikoitusalueella. Neuvoston mukaan tulkintaerot heikentävät sosiaalisia normeja ja luovat oikeudellista epävarmuutta. Useiden ministereiden mukaan sääntöjä tulisi selkeyttää.

Neuvosto korosti myös asianmukaisen täytäntöönpanon tarvetta. Jäsenmaiden tulisi järjestää säännöllisiä tienvarsitarkastuksia ja vahvistaa kansallisten valvontaelinten hallinnollista yhteistyötä petosten, kuten postilaatikkoyritysten, torjumiseksi.

Useat ministerit vastustivat etenemistä kabotaasiliikenteen vapauttamisessa niin kauan kuin nykyiset erot sääntöjen tulkinnassa ja sosiaalisissa standardeissa jatkuvat.

Lisäksi neuvosto hyväksyi kantansa direktiiveihin rautateiden turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta sekä Euroopan rautatieviraston sääntelystä. Nämä kolme säädöstä muodostavat neljännen rautatiepaketin teknisen pilarin.


Palaa otsikoihin