rss 2015

11.12.2015 9.42

Parlamentin tutkimus pui digitalisaation vaikutuksia työmarkkinoihin

Euroopan parlamentin talous- ja tiedepolitiikkaosaston työllisyydestä ja sosiaaliasioista vastaavalle valiokunnalle (EMPL) valmistama tutkimus keskittyy digitalisaation ja digitaalisen sisämarkkinastrategian työllisyys- ja osaamisnäkökohtiin.

Tutkimuksen mukaan digitalisaation vaikutukset eivät tarjoa ainoastaan mahdollisuuksia, vaan myös työdynamiikkaan ja työolojen muutokseen liittyviä haasteita.

Digitalisaation nettovaikutukset työllisyyteen ovat tutkimuksen mukaan epäselviä. Työpaikkojen menetykset tietyillä aloilla tulevat kuitenkin olemaan väistämättömiä. Perinteiset työnantaja-työntekijä-suhteet ovat myös paineen alaisina, tutkimuksesta selviää. Tutkimuksen mukaan työpaikkojen muutos johtaa erilaisiin taitovaatimuksiin, jotka saattavat aiheuttaa kasvavaa osaamisvajetta sekä töiden ja osaamisen yhteensopimattomuutta työmarkkinoilla.

Tutkimuksessa huomautetaan digitalisaation vaikutusten eri jäsenvaltioissa vaihtelevan, sillä sen kehitys on EU:ssa epätasaista. Parhaiten suoriutuvia maita (Skandinavian maat ja Hollanti) pidetään maailman huippuina digitaalisessa kilpailukyvyssä. Toisaalta jotkut EU:n uudemmista jäsenmaista ja Etelä-Euroopan valtioista ovat jääneet kehityksessä jälkeen, tutkimus toteaa. Tämä digitaalinen kuilu olisi tutkimuksen mukaan huomioitava arvioitaessa digitalisaation vaikutuksia Euroopan työmarkkinoihin.


Palaa otsikoihin