rss 2015

18.12.2015 12.55

Parlamentti ja neuvosto sopuun liikesalaisuuksista – Eurocadres huolissaan työntekijöiden liikkuvuudesta

Parlamentti ja neuvosto pääsivät 15.12. yhteisymmärrykseen liikesalaisuuksien suojelemisesta. Parlamentin mukaan uudet säännöt auttavat yrityksiä varjelemaan liikesalaisuuksiaan varkauksilta ja väärinkäytöksiltä. Mepit sanovat varmistaneensa, etteivät uudet säännöt rajoita sanavapautta tai toimittajien työtä.

Sopimuksen myötä tarkoituksena on ottaa käyttöön EU:n laajuinen määritelmä liikesalaisuuksista.  Lisäksi jäsenmaat velvoitetaan varmistamaan, että liikesalaisuuksien väärinkäytön uhrit pystyvät puolustamaan oikeuksiaan tuomioistuimessa ja hakemaan korvausta.

Korkeasti koulutettujen ja ylempien toimihenkilöiden neuvottelukunta Eurocadresin mukaan saavutettu kompromissi on isku työntekijöiden liikkuvuudelle. Järjestö sanoo ydinkysymyksen olevan direktiivissä ehdotettu vanhentumisaika (limitation period). Mitä lyhyempi tämä ajanjakso on, sen turvallisempaa työntekijän on vaihtaa työpaikkaa ilman pelkoa siitä, että entinen työnantaja nostaa syytteitä liikesalaisuuksien paljastamisesta.

Eurocadresin puheenjohtaja Martin Jefflénin mukaan parlamentin ja neuvoston sopimuksen myötä näkymät eivät ole hyvät. Jefflén kertoo kuitenkin toivovansa, että parlamentin jäsenet muuttavat näkökantaansa ennen kuin aiheesta on tarkoitus äänestää parlamentin täysistunnossa maaliskuussa 2016. ”On erikoista, että jäsenvaltiot haluavat hidastaa innovaatiota ja luovuutta Euroopassa”, Jefflén lisää.


Palaa otsikoihin