rss 2015

18.12.2015 12.21

Pohjolan ammatillinen yhteisjärjestö tukee työntekijöiden perusoikeudet takaavaa TTIP-sopimusta

Pohjolan ammatillinen yhteisjärjestö (PAY) on julkaissut jäsenjärjestöjensä yhteisen kannan EU:n ja Yhdysvaltojen käymiin TTIP-vapaakauppaneuvotteluihin.

Järjestöjen mukaan sopimuksella oikeudenmukaisesta kilpailusta kahden kehittyneen talouden välillä on mahdollisuuksia edistää kasvua ja välttämätöntä rakennemuutosta. Tämä luo työpaikkoja kestävään yritystoimintaan ja kilpailukykyisempiä kuluttajahintoja. Samalla kehitys kuitenkin haastaa kansallista sääntelyä, kannassa huomautetaan.

Hyödyllisen talouskehityksen ohessa järjestöt pitävät hyvää TTIP-sopimusta tärkeänä tilaisuutena asettaa tulevaisuuden kauppa- ja investointisopimusten standardit työntekijöiden oikeuksien ja työolojen takaamiseksi.  

Järjestöt kertovat kantansa olevan peräisin niiden valitsemasta aktiivisesta roolista, jolla ne haluavat vaikuttaa sopimuksen sisältöön varmistaakseen, että työntekijöiden oikeudet turvataan parhaalla mahdollisella tavalla. Tuen ehtona on, että sopimus täyttää useita edellytyksiä koskien työntekijöiden suojelua ja työntekijöiden perusoikeuksien edistämistä sekä valtioiden sääntelyoikeutta. Kannassa ilmaistaan skeptisyys sijoittajien ja valtioiden välistä ISDS-riitojenratkaisumekanismia kohtaan.

Sopimuksessa tulee järjestöjen mukaan olla selkeät viittaukset ILO:n yleissopimuksiin sisältyviin työntekijöiden perusoikeuksiin. Selvät muotoilut tarvitaan muun muassa järjestäytymisvapaudesta ja työehtosopimusneuvotteluista. EU:n ja Yhdysvaltojen tulee myös sitoutua ILO:n ihmisarvoisen työn agendaan.

Järjestöt painottavat, että sopimus ei saa johtaa tilanteisiin, joissa olemassa olevaa työlainsäädäntöä heikennetään kansallisella tasolla. Sosiaalisen polkumyynnin estäminen on varmistettava ja työntekijöiden oikeuksien rikkomisen on johdettava taloudellisiin seurauksiin.

Sopimuksen tulee kunnioittaa valtioiden sääntelyoikeutta. Se ei saa myöskään kyseenalaistaa yksittäisen jäsenvaltion korkeita standardeja hyvinvoinnin, koulutuksen, terveyden, ympäristön ja työlainsäädännön aloilla. Keskeisiä julkisia palveluja ei tule käsitellä kauppasopimuksissa säänneltävinä hyödykkeinä, järjestöt toteavat.


Palaa otsikoihin