Uutisarkisto

2.5.2017 15.45

Euroopan sosiaaliset oikeudet: komission 26.4. ehdottaman paketin sisältö

Komissio julkisti toimenpidepakettinsa sosiaalisen Euroopan vahvistamiseksi huhtikuun lopulla. Yksi paketin osista on sosiaalisten oikeuksien pilari, joka toimeenpannaan paketin muiden aloitteiden avulla. Pilari sisältää uusia oikeuksia työntekijöille. 

Mukana on yksi lakiesitys, joka koskee perhevapaita. 

Myös sosiaaliturvaa ja työsuhteen (kirjallisia) ehtoja koskevat toimenpiteet tähtäävät uuteen lainsäädäntöön (alempana kohdat 4 ja 5). Niissä komissio käynnistää aluksi työmarkkinajärjestöjen kuulemisen.

Paketin seitsemän osiota linkkeineen kuvaillaan alla. 


1.  Sosiaalisten oikeuksien pilari2.   Ehdotus uudeksi työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista koskevaksi direktiiviksi

 • Kummallekin vanhemmalle kiintiöitävä, enintään 4 kk:n mittainen vanhempainvapaa; oikeus vähintään 10 päivän isyyslomaan; oikeus 5 päivän vapaaseen vuodessa sairaan läheisen hoitamista varten.
 • Direktiiviehdotus COM(2017) 253 perhevapaiksi

 

3.  Työaikadirektiivin tulkinnallinen tiedonanto

 • Sisältää EU-tuomioistuimen tuomioihin ja komission tulkintoihin perustuvaa ohjeistusta direktiivin soveltamiseksi.
Komission tiedote linkkeineen 26.4.2017

 

4.  Sosiaaliturvaa koskevan sääntelyn uudistaminen

Työmarkkinaosapuolten kuuleminen alkaa, ja komissio mahdollisesti etenee lainsäädäntöehdotuksiin seuraavissa asioissa:

  • Sosiaaliturvan ulottaminen nykyistä paremmin epätyypillisiin työsuhteisiin ja itsensätyöllistäjiin.
  • Sosiaaliturvan siirrettävyyden vahvistaminen, kun henkilön työtilanne muuttuu.
Komission tiedote linkkeineen 26.4.2017

 

5. Työsuhteen kirjallisia ehtoja koskevan direktiivin uudistaminen

Työmarkkinaosapuolten kuuleminen alkaa kahdesta kokonaisuudesta:

  • Työsuhdetta koskevien työnantajan tiedonantovelvoitteiden laajentaminen
   • Työsuhteen ehdot annettava kirjallisesti heti työsuhteen alkaessa, ml. tieto koeajasta, työsuhteen päättämisperusteet kerrottava.
  • Direktiivin laajentaminen koskemaan tiedonsaantioikeuksien lisäksi myös työsuhteen normatiivisia oikeuksia
   • Komission ehdottaa, että kaikissa työsuhteissa velvoitettaisiin työnantajat takaamaan tietyt vähimmäisehdot työntekijöille: oikeus tiettyyn työtuntien lukumäärään tietyllä seurantajaksolla ja oikeus työsopimukseen jossa nämä tunnit ilmoitettu viikoittaisena keskiarvona (= nollatuntisopimusten kieltäminen); oikeus tietyn pituiseen irtisanomisaikaan; oikeus koulutukseen työsuhteen aikana; oikeus riittävään hyvitykseen työsuhteen perusteettomasta päättämisestä sekä oikeus tehokkaaseen ja riippumattomaan työriitojen ratkaisuun (sovittelu tms.) työsuhteen perusteettoman päättämisen yhteydessä; oikeus pyytää työsuhdemuodon muuttamista ja työnantajan velvoite vastata tähän pyyntöön (mutta ei velvoitetta tehdä muutosta).

Komission tiedote linkkeineen 26.4.2017 


6. Sosiaali-indikaattorien tulostaulu

 • Joukko sosiaalisia indikaattoreita, joilla tarkastellaan jäsenmaiden sosiaalista tuloskuntoa talouden ohjausjaksolla – köyhyysriski, koulupudokkaiden määrä yms.
 • Komission aikomuksena käynnistää vertailu euromaiden välillä niistä indikaattoreista, jotka ovat erityisen relevantteja euroalueen vakaudelle.
 • Otettiin käyttöön välittömästi julkaisemisen jälkeen.
 • Sosiaali-indikaattoreiden tulostaulu

 

7.   Pohdinta-asiakirja EU:n sosiaalisen ulottuvuuden kehityssuunnista vuoteen 2025 mennessä

 • Komission arviointia siitä, mitä kunkin maaliskuussa 2017 esitellyn EU:n tulevaisuuden valkoisen kirjan skenaarion toteutuminen merkitsisi EU:n sosiaaliselle ulottuvuudelle.


Teksti: Aleksi Kuusisto

 
Palaa otsikoihin