Uutisarkisto

14.11.2017 16.05

Göteborgissa mahdollisuus nostaa sosiaaliset tavoitteet EU:n kärkeen

Kuva: Regeringskansliet_1

EU-maiden johtajat kokoontuvat perjantaina 17. marraskuuta Göteborgiin sosiaalialan huippukokoukseen yhdessä työmarkkinaosapuolten ja muiden keskeisten vaikuttajien kanssa. 

Kokouksessa on tarkoitus pohtia EU:n talodellisia ja sosiaalisia tavoitteita ja erityisesti sitä, kuinka EU:ssa taataan laadukkaat ja reilut työpaikat ja oikeudenmukainen kasvu.

Paljon huomiota saa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, jonka on tarkoitus tulla hyväksytyksi Göteborgissa. 

FinUnions pitää pilarin hyväksymistä tärkeänä askeleena, sillä siten saadaan sosiaalisia tavoitteita nostettua EU:ssa yhä tärkeämpään rooliin. On myös tärkeää taata pilarin toimeenpano. 

Sosiaalisella pilarilla vahvistetaan joukko periaatteita toimivien ja oikeudenmukaisten työmarkkinoiden ja sosiaaliturvajärjestelmien tukemiseksi. 

Sen avulla myös arvioidaan jäsenvaltioiden suoriutumista sosiaali- ja työllisyysasioissa ja tuetaan kansallisia uudistuksia.

Göteborgissa järjestetään myös Euroopan ay-johtajien kokous päivää ennen varsinaista huippukokousta. Teksti: Tiina Huotari
Kuva: Regeringskansliet

 Palaa otsikoihin