Uutisarkisto

13.7.2017 12.31

Uusia rajoituksia karsinogeenialtistukselle työntekijöiden suojelemiseksi

Työperäisten syöpien ehkäisemisessä edistyttiin kuluvalla viikolla, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät sopimukseen uusista, sitovista altistumisen raja-arvoista kromi (VI):lle ja kovapuupölylle. 

Nyt sovitut altistumisen raja-arvot näille kahdelle syöpää aiheuttavalle aineelle ovat tiukemmat kuin Suomessa tällä hetkellä voimassa olevat. 

Lisäksi rajoista tulisi sitovat. Tällä hetkellä kromia (VI) Suomessa koskeva raja-arvo on ohjeellinen HTP-arvo (HTP = haitalliseksi tunnettu pitoisuus). 

Kovapuupölyn raja-arvo on nykyisinkin Suomessa sitova, mutta uuden direktiivin myötä sitä olisi tulevaisuudessa tiukennettava reilusti. 

Komissiolla on meneillään kolmivaiheinen suunnitelma työntekijöiden karsinogeenialtistuksen rajoittamiseksi. 

Suomalainen ay-liike pitää tärkeänä, että suunnitelma saadaan toteutettua ja direktiivit voimaan. Näin saataisiin Suomeenkin lisää sitovia raja-arvoja. 

Nyt neuvoteltuun, ensimmäiseen karsinogeenipakettiin sisältyi kromin (VI) ja kovapuupölyn lisäksi muitakin aineita. Lisäksi EU-pöydillä on toinen, uudempi karsinogeenilistaus. 

Kolmannen erän komission on luvannut julkaista alkuvuodesta 2018.

Euroopan ay-keskusjärjestö ETUC (European Trade Union Confederation) tukee komission suunnitelmia mutta on peräänkuuluttanut laajempaa karsinogeenilistausta. 

Syöpä on merkittävin työperäisten kuolemien aiheuttaja EU:ssa.


Teksti: Tiina Huotari
Palaa otsikoihin