FinUnionsin tavoitteena avoimet, säännellyt ja vastavuoroiset kauppasuhteet

Palkansaajajärjestöjen tavoitteena kauppapolitiikassa on työntekijöiden oikeuksia kunnioittava vapaakauppa ja vastavuoroiset taloussuhteet Kiinan kanssa.