EU:n ja USA:n välinen kauppa- ja investointisopimus (TTIP) 

Palkansaajakeskusjärjestöt kannattavat neuvotteluja Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen vapaakauppasopimuksesta. SAK, STTK ja Akava korostavat, että on tärkeää tiivistää maailman johtavien demokraattisten ja avoimien markkinatalouksien taloudellista ja poliittista yhteistyötä.

Kannanotossaan palkansaajakeskusjärjestöt toteavat, että EU:n ja Yhdysvaltojen yritysten on jatkossakin kilpailtava innovaatioilla, ei polkemalla työelämän tai ympäristönsuojelun standardeja.

Palkansaajajärjestöjen mukaan sopimuksessa ei ole tarvetta sopia vahvasta ja laajasta investointisuojasta, sillä EU:n ja Yhdysvaltojen nykyiset oikeusrakenteet takaavat investoijien oikeudet. Sopimuksen investointisuojakirjaukset eivät saa hankaloittaa uusien yleisen edun mukaisten kansallisten lakien säätämistä.

Lue palkansaajakeskusjärjestöjen kanta kauppaneuvotteluista.