FinUnions edustaa 1,7 miljoonaa suomalaista työntekijää EU:ssa

FinUnions on suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n ja STTK:n sekä akavalaisen neuvottelujärjestön, Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n, yhteinen edustusto Brysselissä. 

Lue lisää


rssBlogi

28.3.2017 18.20Brexitin kautta kohti vahvempaa Eurooppaa? FinUnionsin johtaja Aleksi Kuusisto

Aleksi final

Euroopan unioni kehittyy kriisien kautta, ja vuotta 2017 sävyttää Britannian päätös erota EU:sta. Brexit oli poliittinen shokki, joka toivon mukaan pakottaa puuttumaan populismin perimmäisiin syihin. Kriisi on nähtävä mahdollisuutena tehdä unionista osallistavan talouskasvun esikuva muulle maailmalle.

Lue lisää | 0 KommenttiaAjankohtainen teema

     24.3.2017

Suomen otettava paikka EU:n ytimissä

EU täytti lauantaina 25. maaliskuuta 60 vuotta.  Britannian EU-eron myötä on käynnistynyt laaja keskustelu siitä, miten EU:n olisi uudistuttava.

Uudistukset ovatkin välttämättömiä, koska EU:n kyky estää ja ratkaista kriisejä on nykyisellään liian heikko. Brexitin luoma kriisi on nähtävä mahdollisuutena tehdä unionista myös osallistavan talouskasvun esikuva muulle maailmalle.

Komissio julkisti maaliskuussa 2017 näkemyksensä vaihtoehdoista EU:n tulevaisuudeksi. Yksi hahmotelmista oli monivauhtinen Eurooppa. Siinä osa jäsenmaista voisi halutessaan syventää yhteistyötään joillakin politiikka-alueilla.

Suomen ay-liike pitää tärkeänä, että EU pysyy mahdollisimman yhtenäisenä.

Esimerkiksi kaikille yhteistä EU-tason työelämän lainsäädäntöä tarvitaan jatkossakin, jotta sisämarkkinatoimijoiden on noudatettava samaa vähimmäissääntelyä.

Monivauhtinen EU saattaa kuitenkin olla ainoa toimiva keino sellaisissa asioissa, joista jäsenmaiden välillä ei saavuteta yhteisymmärrystä. Myös monivauhtisessa EU:ssa Suomen paikka on sen keskiössä. 

Työmarkkinajärjestöjen johtajat, ml. SAK:n Jarkko Eloranta ja STTK:n Antti Palola, kannustavat Suomen hallitusta pyrkimään EU:n ytimiin. Järjestöjen johto luovutti EU:n kehitystä koskevan julkilausuman komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataiselle kuluvalla viikolla. 

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt 23.3.2017: Suomen turva ja tulevaisuus on uudistuvan EU:n keskiössä