Siirry sisältöön

Eurooppalaiset yritysneuvostot

EWC-direktiivin vahvistaminen on tarpeen

Kuva: iStock.

  • Turvataan vaikutusmahdollisuuksia työntekijöille
  • Helpotetaan eurooppalaisten yritysneuvostojen perustamista
  • Seuraamusjärjestelmä kirjataan direktiiviin selkeästi

FinUnions kannattaa komission tavoitetta tarkistaa eurooppalaisia yritysneuvostoja koskevaa direktiiviä. Komissio julkaisi ehdotuksensa tarkastetuksi direktiiviksi 24.1.2024.

Eurooppalaisia yritysneuvostojen (EWC) tehtävä on antaa työntekijöille vaikutusmahdollisuuksia suurissa monikansallisissa yrityksissä, joissa tärkeitä strategisia päätöksiä tehdään yrityksen eurooppalaisessa pääkonttorissa. Niiden tarkoituksena on varmistaa, että talouden kansainvälistymisestä huolimatta työntekijöiden oikeutta saada tietoa ja tulla kuulluksi päätöksenteossa kunnioitetaan. Kyseessä on ylikansallinen yhteistoiminnan muoto. Suomessa on Euroopan laajuisesti paljon EWC-yrityksiä. Huomattava määrä suomalaisia työntekijöitä eri sektoreilla ovat edustettuna EWC-järjestelmän kautta.

Direktiivin ehdotetuilla muutoksilla pyritään helpottamaan eurooppalaisten yritysneuvostojen perustamista monikansallisiin yrityksiin. Direktiivin sääntelyä on myös tarpeen täsmentää niiden asioiden osalta, joista eurooppalaista yritysneuvostoa on tarpeen tiedottaa ja kuulla.  Komissio haluaa muutoksilla edistää työntekijöiden oikea-aikaista tiedottamista ja kuulemista ja varmistaa, että yritysneuvostoilla on tarvittavat edellytykset tehtäviensä hoitamiseen. Tarkoituksena on myös vahvistaa sukupuolten välistä tasa-arvoa yritysneuvostoissa.

FinUnions ja eurooppalaiset palkansaajajärjestöt pitävät direktiivin vahvistamista tarpeellisena. Tällä hetkellä direktiivi ei varmista työntekijöille oikea-aikaisia tiedonsaamis- ja kuulemisoikeuksia. Kuuleminen tapahtuu usein liian myöhäisessä vaiheessa. Lisäksi liiallinen salassapito on rajoittanut kuulemista ja tiedottamista. Ongelmia on ilmennyt myös siinä, mitkä asiat katsotaan ylikansallisiksi eli eurooppalaisen yritysneuvoston tehtäviin kuuluvaksi ja miten asian vaikutukset tai mahdolliset vaikutukset arvioidaan. Sääntelyn noudattamisen laiminlyönteihin liittyvä seuraamusjärjestelmä on puutteellinen ja oikeusturvatie on monimutkainen. Seuraamusjärjestelmä tulisi kirjata direktiiviin selkeästi, koska se tukee direktiivin tarkoituksen toteutumista kaikissa EU-/ETA-maissa.

SAK ja STTK muodostavat tarkemman kantansa direktiivin yksityiskohtiin direktiivivalmistelun edetessä ottaen huomioon myös Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön ETUC:n vaikuttamis- ja valmistelutyön.

Lisätiedot:

• Susanna SALOVAARA, FinUnionsin johtaja, +32 488 479 508, susanna.salovaara@finunions.org

• Pekka RISTELÄ, kansainvälisten asioiden päällikkö, SAK, +358 40 5468781, pekka.ristela@sak.fi

• Maria HÄGGMAN, kansainvälisten asioiden päällikkö, STTK, +358 40 148 9091, maria.haggman@sttk.fi

FinUnionsin EWC-kanta