Siirry sisältöön
In English

Palkansaajien edustukset kansainvälisissä organisaatioissa

Suomalaisten palkansaajajärjestöjen edustajat työskentelevät muun muassa Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön ETUC:n, EU-komiteoiden, Pohjolan ammatillisen yhteisjärjestön (PAY), Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestön (ITUC) ja kansainvälisen työjärjestön (ILO) työryhmissä.

Sosiaalinen vuoropuhelu EU:n tasolla

Tärkeä foorumi palkansaajajärjestöille on myös ns. sosiaalidialogi, jolla tarkoitetaan työnantajien ja työntekijöiden sopimusneuvotteluja Euroopan unionin tasolla.

Osapuolet ovat palkansaajien eurooppalainen keskusjärjestö ETUC, suuryrityksiä edustava BusinessEurope, julkisten työnantajien SGI Europe sekä pk-yrityksiä edustava SMEunited.

EU:n työmarkkinaosapuolet ovat valinneet vuosien 2019–2021 työohjelmaansa kuusi teemaa.

ETUC:n johto. Kuva: ETUC
ETUC:n varapääsihteerit Per Hilmersson (vas.) ja Esther Lynch, liittosihteeri Isabelle Schömann, pääsihteeri Luca Visentini ja liittosihteerit Liina Carr ja Ludovic Voet. Kuva: ETUC