Siirry sisältöön

Euroopan komission vähimmäispalkkaesitys edistäisi alakohtaista työehtosopimista

Pienoistyömiehiä kolikkopinojen päällä, taustalla maailmankartta.
Kuva: iStock.com / Pogonici

FinUnionsin jäsenjärjestöt SAK ja STTK pitävät komission vähimmäispalkkaesitystä (COM/2020/682 final) myönteisenä aloitteena ja tukevat sen tavoitteita. Esityksellään komissio haluaa vahvistaa työmarkkinaosapuolten roolia ja työehtosopimista EU-maissa. Siten se haluaa tarttua Euroopan laajuiseen ongelmaan palkkojen riittävyydessä ja kehittymisessä sekä pyrkiä korjaamaan näihin liittyvää kilpailun vääristymää sisämarkkinoilla.

SAK ja STTK pitävät tärkeänä, että direktiiviesitys rakentuu vahvasti työehtosopimisen edistämiselle. On hyvä, että esityksen keskeinen elementti on Suomen järjestelmää vastaavan mallin eli alakohtaisiin työehtosopimuksiin perustuvan järjestelmän edistäminen jäsenmaissa.

Direktiivillä on tuettava vähimmäispalkkojen nostamista erityisesti matalan palkkatason EU-maissa, ja tähän paras keino ovat työehtosopimusneuvottelut. Tilastot osoittavat, että palkkataso on sekä keskimäärin että pienipalkkaisten näkökulmasta paras niissä maissa, joissa palkoista sovitaan laajasti alakohtaisissa työehtosopimuksissa.

Komission esityksen mukainen vähimmäispalkkadirektiivi ei olisi Suomen työehtoneuvottelujärjestelmälle uhka. Esityksessä ei edellytetä, että EU-maissa otetaan käyttöön lakisääteinen vähimmäispalkka, eikä siihen sisälly toimenpiteitä, jotka vaikuttavat suoraan palkkatasoon. Palkanmääritys voi jatkossakin perustua täysin työehtosopimuksiin, eikä esityksessä puututa työmarkkinaosapuolten kompetenssiin sopia työehdoista sopimuksilla. Esityksessä noudatetaan EU:n toimivallan rajoja.

Välittömästi Suomeen kohdistuvia vaikutuksia olisi direktiivin jäsenmaille asettamalla velvoitteella raportoida palkoista ja työehtosopimusten kattavuudesta. Raportointivelvoite osana direktiivin toimeenpanon seurantaa on perusteltu.

Vähimmäispalkan alaraja, joka olisi sidottu kunkin maan keskiarvo- ja mediaanipalkkoihin, ei sisälly esitykseen. Vähimmäispalkkojen säällisen tason turvaaminen esimerkiksi tällaisen alarajan avulla lakisääteisen vähimmäispalkan maissa olisi välillisesti myös Suomen edun mukaista.

In English

Lisätiedot: