Siirry sisältöön

Etätyö ja oikeus olla tavoittamattomissa

Työolot etätyössä ja oikeus olla tavoittamattomissa turvattava EU:ssa

Kuva: iStock.

SAK:n ja STTK:n jäseniä edustava FinUnions ja eurooppalaiset palkansaajajärjestöt puolustavat oikeutta säädyllisiin työehtoihin ja oikeussuojaan etätyössä sekä työn ja vapaa-ajan selkeään erottamiseen.

Finunions painottaa, että etätyössä on sovellettava työlainsäädännön säännöksiä samalla tavalla kuin työnantajan tiloissa tehtävässä työssä. Etätyössä ei ole kyse sellaisesta uudesta työn tekemisen tavasta, joka ei kuuluisi nykyisen työlainsäädännön soveltamisalaan. Kun sääntelyä tehdään, huomion on oltava niissä etätyön erityispiirteisissä, joiden osalta sääntely on epäselvää, tulkinnanvaraista tai riittämätöntä. Olennaista on täsmentää sääntelyä niin, että esimerkiksi työturvallisuuden osalta etätyöhön liittyvät riskit pystytään tunnistamaan nykyistä paremmin ja työnantajan velvollisuudet etätyön riskien arviointiin ja torjuntaan ovat selkeämmät.

Työnantajan on tarjottava etätyön tekemiseen tarvittavat työvälineet ja yhteydet sekä niihin tarvittava opastus ja koulutus.

EU:ssa etätyökeskusteluun on liitetty kysymys oikeudesta olla tavoittamattomissa (right to disconnect). Oikeus irtaantua työstä ei tämän päivän työelämässä toteudu kuten pitäisi, koska kehittyneiden viestintämahdollisuuksien vuoksi työnantajien kynnys yhteydenpitoon työntekijän vapaa-ajalla on liian alhainen.
Työn ja vapaa-ajan eroa on vahvistettava tavalla, joka suojaa työntekijöiden aitoa oikeutta ja mahdollisuutta irtaantua työstä vapaa-ajallaan. Kun EU-tason oikeutta olla tavoittamattomissa edistetään, on silti varmistettava, että samalla ei luoda pakkoa irtautua työstä.

Kaksi erillistä lainsäädäntöhanketta

Keskustelu oikeudesta olla tavoittamattomissa liittyy työn psykososiaaliseen kuormitukseen, mutta lainsäädäntökysymyksenä se on nähtävä erillisenä hankkeena.
Oikeus olla tavoittamattomissa ei yksin ratkaise psykososiaalisiin riskeihin liittyviä ongelmia. Siksi on tärkeää jatkaa psykososiaalisten riskien torjuntaan liittyvää valmistelua omana kokonaisuutenaan.

FinUnions tarkentaa kantaansa Euroopan komission tehtyä esityksensä ja ottaa huomioon myös Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön ETUC:n vaikuttamis- ja valmistelutyön.

Lisätietoja:

Susanna Salovaara, FinUnionsin johtaja, +32 488 47 95 08, susanna.salovaara@finunions.org

Pekka Ristelä, kansainvälisten asioiden päällikkö, SAK, +358 40 5468781, pekka.ristela@sak.fi

Maria Häggman, kansainvälisten asioiden päällikkö, STTK, +358 40 148 9091, maria.haggman@sttk.fi