FinUnions edustaa 1,7 miljoonaa suomalaista työntekijää EU:ssa

FinUnions on suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n ja STTK:n sekä akavalaisen neuvottelujärjestön, Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n, yhteinen edustusto Brysselissä. 

Lue lisää


rssBlogi

11.5.2017 15.30Eurooppalainen työ- ja arkielämä seurantaan STTK:n kansainvälisten asioiden päällikkö Risto Kousa

Kousa3

Euroopan komissio julkaisi viime kuun lopussa ohjelman kansalaisten sosiaalisten oikeuksien vahvistamiseksi. Se on erityisesti ay-liikkeen kaipaama asiakirja. Kansalaisten työ- ja arkielämään liittyviä oikeuksia ryhdytään vähitellen vahvistamaan osittain lainsäädännöllä ja suurelta osin muilla koordinaatiokeinoilla. Sosiaalisten oikeuksien kehitystä seurataan uudella sosiaali-indikaattorien tulostaululla.  Siinä on kuvattu jäsenvaltioita 12 eri osa-alueella ja arvioidaan koko EU:n edistymistä ”sosiaalisen AAA-luokituksen” saavuttamisessa.

Lue lisää | 0 Kommenttia

27.4.2017 15.16Komissio on sosiaalisessa pilarissa oikealla asialla – mutta kuka päättäisi ja mistä? SAK:n kansainvälisten asioiden päällikkö Pekka Ristelä

Ristelä Pekka 94x130 px

Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona 26. huhtikuuta pitkään odotetun esityksensä eurooppalaista työelämää ja hyvinvointia parantavista uudistuksista. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariksi nimetty paketti pitää sisällään niin poliittisia julistuksia, suosituksia ja lakialoitteita kuin uudenlaisen jäsenmaiden arviointijärjestelmänkin.

Lue lisää | 0 KommenttiaAjankohtainen teema

     3.5.2017

  Euroopan sosiaaliset oikeudet:            komission 26.4. ehdottaman paketin  sisältö

Komissio julkisti toimenpidepakettinsa sosiaalisen Euroopan vahvistamiseksi huhtikuun lopulla. Yksi paketin osista on sosiaalisten oikeuksien pilari, joka toimeenpannaan paketin muiden aloitteiden avulla. Pilari sisältää uusia oikeuksia työntekijöille. 

Mukana on yksi lakiesitys, joka koskee perhevapaita. 

Myös sosiaaliturvaa ja työsuhteen (kirjallisia) ehtoja koskevat toimenpiteet tähtäävät uuteen lainsäädäntöön (alempana kohdat 4 ja 5). Niissä komissio käynnistää aluksi työmarkkinajärjestöjen kuulemisen.

Lue lisää