Siirry sisältöön
Puheenjohtajamaa Belgian aloitteesta on laadittu julistus Euroopan sosiaalisen mallin tulevaisuudesta. Julistuksen allekirjoittivat mm. Euroopan parlamentin, Euroopan komission, Belgian ministeriön edustajat sekä työntekijöiden edustaja Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC sekä työnantajien edustajat Eurooppa-tasolla; pk-yritykset (SME United) ja Julkisten yritysten Euroopan keskus (SGI Europe). Kuva: © Nicolas Lobet PRYZM - Belgian Presidency 2024.

La Hulpen julistus on sitoumus sosiaaliselle Euroopalle

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskeva tulevaisuuden julistus allekirjoitettiin 16.4.2024 La Hulpessa. Allekirjoittajat*, joihin kuuluvat EU:n toimielimet, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, ETUC, liike-elämän edustajat SME United ja SGI Europe sekä Social Platform – antoivat sitoumuksensa sosiaaliselle Euroopalle.

La Hulpen julistus korostaa sosiaalisen Euroopan tavoitteita luomalla sosiaalista ja taloudellista edistystä unionissa, varmistamalla yhtäläiset mahdollisuudet kaikille, takaamalla laadukkaita työpaikkoja ja oikeudenmukaiset työolosuhteet, vähentämällä köyhyyttä ja eriarvoisuutta sekä edistämään oikeudenmukaista ja reilua siirtymää. La Hulpen julistus syntyi pj-maa Belgian aloitteesta, joka on kaudellaan kunnianhimoisesti edistänyt sosiaaliseen Eurooppaan liittyviä lainsäädäntöhankkeita, ja jolla on ollut tasainen loppukiri päällä tammikuusta alkaen.

La Hulpen sitoumus tulee myös ajankohtaan, kun EU:ssa keskustellaan kiivaasti sisämarkkinoiden tulevaisuudesta ja siitä, miten tehdään Euroopasta kilpailukykyisempi. Kaksi Italian entistä pääministeriä – Enrico Letta ja Mario Draghi – valmistelevat kumpikin tahollaan raportteja EU:n sisämarkkinoiden uudistamiseksi, että laajemmin EU:n kilpailukyvyn strategiseksi kehittämiseksi. Nämä raportit valmistuvat huhti- ja kesäkuussa, juuri ennen kuin seuraavan komission kokoonpanoa ja työohjelmaa aletaan neuvotella.

Tärkeä viesti uusille päättäjille

Ay-liikkeen mukaan kyseessä on tärkeä julistus, jossa korostetaan sitoutumista Euroopan sosiaalisen mallin suojelemiseen ja Euroopan sosiaalisten oikeuksin pilarin toimintaperiaatteiden seuraamiseen. Tämä on tärkeä viesti EU:n tuleville päätöksentekijöille näin EU-vaalien kynnyksellä.

ETUC:n pääsihteeri Esther Lynch painotti järjestön lehdistötiedotteessa, että La Hulpessa tehty sitoumus on tunnustettava ja sisällytettävä EU:n strategiseen agendaan ja asetettava tulevan työn ytimeen.

Lynch varoitti puheessaan eurooppalaisesta lähestymistavasta, joka keskittyy pelkästään EU-sääntelyn purkamiseen. Kilpailukyvyn mittaaminen yritysten kustannusten perusteella on Lynchin mukaan epäonnistunut lähestymistapa, ja se sivuuttaa laadukkaiden julkisten palveluiden, asumisen tai lastenhoidon lisäarvon luomista ja aidosti kilpailukykyisen talouden rakentamista.

Toimenpiteet julistuksessa

Tänään allekirjoitettu La Hulpen julistus sisältää mm. seuraavat keskeiset toimenpiteet:

  • Julkisia hankintoja koskevien direktiivien tarkistaminen varmistamalla niiden edistävän työehtosopimusneuvotteluja.
  • Toimenpiteitä, joilla työoloista tehdään digiajalle sopivia varmistamalla ihmisten oikeus irrottautua työstä ja varmistamalla että tekoälyn valvonnan tulee olla ihmisen hallinnassa.
  • Vision Zeron (nolla-ajattelun) ennakoivan turvallisuuskulttuurin mallin hyödyntämisen työtapaturmien ja työpaikkakuolemien estämiseksi, mukaan lukien työntekijöiden altistumisen estäminen ilmastonmuutoksesta johtuville ääri-ilmiöille ja vähimmäisstandardien asettamisen ja nopeuttamisen vaarallisille aineille.

ETUC käytti myös tilaisuuden hyödyksi tuomalla esille EU:n taloussääntöuudistus, jonka hyväksymisen myötä jäsenmaat joutuisivat tekemään uusia isoja säästötoimia. Tämä vaikeuttaisi sosiaalisten toimenpiteiden toteuttamista jäsenmaissa. Siksi eurooppalainen ay-liike kehottaa Euroopan parlamentin jäseniä äänestämään uudistusta vastaan ensi viikon täysistunnossa.

*Päivitys tekstiin 17.4.: Eurooppalainen työnantajien järjestö BusinessEurope ei allekirjoittanut julistusta vedoten siihen, että se olisi liian sitova. Lisäksi kaksi jäsenmaata ei tukenut tekstiä: Itävalta ja Ruotsi.