Siirry sisältöön
Alustatyödirektiivin myötä jopa 40 miljoonaa työntekijää Euroopassa pääsee reilujen työehtojen piiriin. Laki takaa ihmisarvoisen kohtelun ja varmistaa, että heidän oikeuksiaan suojellaan. Direktiivi yritysten huolellisuusvelvoitteesta on tärkeä saavutus vastuullisen yritystoiminnan saralla. Uudet säännöt kattavat muun muassa orjuuden, lapsityövoiman, työvoiman hyväksikäytön, luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen sekä luonnonperinnön saastumisen tai tuhoamisen. Kuva: iStock.

Kaksi vaalikauden keskeistä direktiiviä saivat parlamentilta vihreän valon

Parlamentti osoitti solidaarisuutta viimeisessä täysistunnossa hyväksymällä kaksi keskeistä direktiiviä. Sekä eurooppalainen yritysvastuulaki, että alustatyödirektiivi, saivat lopullisen hyväksynnän päivän äänestyksessä.

Ääni ihmisoikeuksien ja ilmastotoimien puolesta

Parlamentti antoi tänään lopullisen hyväksynnän uudelle lainsäädännölle, joiden myötä yritysten on puututtava toimintansa haitallisiin sosiaalisiin ja ympäristövaikutuksiin. Euroopan parlamentti hyväksyi yritysvastuudirektiivin äänin 374 puolesta, 235 vastaan ja 19 tyhjää.

Direktiivi koskee EU:n ja EU:n ulkopuolisten yritysten, jotka toimivat EU:n sisämarkkinoilla, sekä emoyhtiöiden liiketoimintaa, joiden liikevaihto on yli 450 miljoonaa euroa. Näiden yritysten täytyy sisällyttää huolellisuusvelvoite toimintapolitiikkoihinsa, tehdä asiaankuuluvia investointeja, pyytää liikekumppaneiltaan sopimusvakuuksia, parantaa liiketoimintasuunnitelmaansa tai tarjota tukea pienille ja keskisuurille liikekumppaneille, jotta voidaan varmistaa, että ne noudattavat uusia velvoitteita. Yritykset ovat vastuussa vahingoista ja niille voidaan määrätä sakko sääntöjen noudattamatta jättämisestä.

Yritysten täytyy myös luoda Pariisin sopimuksen mukainen siirtymäsuunnitelma.

Jäsenvaltioiden on saatettava kahden vuoden kuluessa uudet säännöt kansallisiin lakeihinsa. Uudet säännöt tulevat sovellettaviksi asteittain EU:n yrityksiin:

  • Vuodesta 2027 alkaen yrityksiin, joilla on yli 5000 työntekijää ja maailmanlaajuinen liikevaihto on yli 1500 miljoonaa euroa;
  • Vuodesta 2028 alkaen yrityksiin, joilla on yli 3000 työntekijää ja maailmanlaajuinen liikevaihto on yli 900 miljoonaa euroa;
  • Vuodesta 2029 alkaen kaikkiin muihin direktiivin soveltamisalaan kuuluviin yrityksiin (mukaan lukien ne, joilla on yli 1000 työntekijää ja maailmanlaajuinen liikevaihto yli 450 miljoonaa euroa).

Direktiivi tarvitsee vielä lopullisen hyväksynnän neuvostolta. Lue lisää direktiivistä FinUnionsin uutisesta.

Uudet säännöt parantavat alustatyöntekijöiden asemaa

Parlamentti äänesti keskiviikkona 24.4.2024 myös uudesta lainsäädännöstä alustatyöntekijöiden työolojen parantamiseksi. Direktiivi hyväksyttiin äänin 554 puolesta, 56 vastaan, 24 tyhjää.

Tänään hyväksytty lainsäädäntö varmistaa, että alustatyöntekijöiden työsuhteet luokitellaan oikein EU-tasolla. Uusi laki sisältää olettaman työsuhteesta ja käänteisestä todistustaakasta. Sen sijaan, että yksittäisten työntekijöiden olisi käytävä läpi pitkiä oikeusprosesseja todistaakseen olevansa työntekijöitä, se on nyt alustayritysten tehtävänä todistaa, ovatko palveluksessa olevat työntekijöitä vai itsenäisiä ammatinharjoittajia.

Direktiivi myös sääntelee ensimmäistä kertaa EU:ssa algoritmien käyttöä työpaikoilla. Uudet säännöt varmistavat, että alustatyötä tekevää henkilöä ei voida irtisanoa tai erottaa sellaisen päätöksen perusteella, jonka on tehnyt algoritmi tai automatisoitu päätöksentekojärjestelmä.
Tämän lisäksi tiettyjen arkaluontoisten tietojen käsittely työntekijöistä kielletään.

Seuraavaksi direktiivi on hyväksyttävä neuvostossa. Jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa sisällyttää direktiivin määräykset kansalliseen lainsäädäntöönsä.

Alustatyödirektiivi tulee parantamaan miljoonien alustatyötä tekevien asemaa työmarkkinoilla Euroopassa. Komission tietojen mukaan EU:ssa on yli 500 työtä välittävää digitaalista alustaa ja että ala työllistää yli 28 miljoonaa ihmistä. Määrän odotetaan nousevan 43 miljoonaan vuoteen 2025 mennessä.

Lue lisää FinUnionsin uutisessa.