Siirry sisältöön
Alustatyödirektiivin tie on ollut pitkä ja mutkikas. Alustatyödirektiivi tulee parantamaan miljoonien alustatyötä tekevien asemaa työmarkkinoilla Euroopassa. Digitaalisten alustojen kautta työskentelevien ihmisten määrän odotetaan kasvavan 43 miljoonaan vuoden loppuun mennessä. Eurooppalainen lainsäädäntö vastaa siis todelliseen tarpeeseen. Kuva: iStock.

Historiallinen sopu alustatyödirektiivistä

Viro ja Kreikka mahdollistivat alustatyödirektiivin etenemisen EPSCO-ministerineuvoston kokouksessa maanantaina 11.3. Jäsenmaista 25 yhteensä 27:stä antoi eilen vihreää valoa Belgian esittämään sopimusehdotukseen alustatyödirektiivistä. Eurooppalainen direktiivi, joka sääntelee kasvavaa alustataloutta, tulee mahdollistamaan työntekijäaseman useille miljoonille alustatyötä tekeville unionin alueella.

Alustatyödirektiivin tie on ollut pitkä ja mutkikas. Kahden vuoden pitkä taival on näin ollen tulossa päätökseen. Tällä aikavälillä alustatyödirektiivi ehti jo muuttua moneen otteeseen. Ay-liikkeen huoli oli, että direktiivi saattaa vesittyä kokonaan. Direktiiviä tarvitaan, mutta sopua ei vaan tahtonut löytyä.

Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston neuvottelijat hyväksyivät direktiivistä heikentyneen version helmikuun alussa. Se oli ainoa tie eteenpäin kompromissin löytämisessä. Jäsenvaltiot eivät kaikki vielä silloin olleet valmiit äänestämään tekstin puolesta, vaikka Belgia oli tehnyt väsymättä töitä neuvoston puolella. Suurimmat vastustajamaat ovat olleet Ranska, Viro, Kreikka ja Saksa. Ranskaa on myös syytetty siitä, että maa toimii alustajien lobbaajan muodossa neuvostossa. Tiedossa on myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin myönteinen suhtautuminen Überin toimintaan, mikä ei ole ollut mutkatonta.

Euractive raportoi, että ennen perjantaina 8.3. pidettävän Coreper-kokouksen – jossa pyritään ratkaisemaan mahdollisimman suuri osa jäsenvaltioiden näkemyseroista – Ranska aiheutti vielä lisähämmennystä jakamalla luonnoksen muutoksista, joita maa halusi tehdä tekstiin. Siksi oli odotettavissa, että Ranska pidättäytyi äänestämästä, kuten se ilmoitti tekevänsä eilen 11.3. Toinen maa, joka ei ollut valmis tukemaan Belgian tekemään ehdotusta, oli Saksa. Kun 25 yhteensä 27:stä jäsenmaista kertoivat olevansa valmiit hyväksymään sopimuksen keskustelukierroksen lopussa, oli selvää, että diili saadaan.

Paria äänestystä vaille direktiivi

On tärkeä muistaa, että sopimus alustatyödirektiivistä on vielä muodollisesti hyväksyttävä neuvostossa ja Euroopan parlamentin täysistunnossa. Toivomuksissa on, ettei direktiivi enää kohtaisi ongelmia. Hyväksymisen jälkeen jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa sisällyttää direktiivi omiin kansallisiin lainsäädäntöjärjestelmiinsä.

Euroopan parlamentissa uutinen vastaanotettiin myönteisesti. Elisabetta Gualmini (S&D, Italia), joka on alustatyölainsäädännön neuvottelija parlamentin puolelta, oli tyytyväinen pitkään odotettuun sopuun ja kommentoi asiaa näin puolueryhmän lehdistötiedotteessa:

”Sopimus on historiallinen saavutus, joka antaa alustatyöntekijöille arvokkuutta, suojaa ja oikeuksia. Se säilyttää myös mahdollisuuden aitoon itsensä työllistämiseen, estää epäoikeudenmukaista kilpailua ja sisältää tärkeitä sääntöjä algoritmin hallinnasta. Direktiivi varmistaa, ettei algoritmi voi irtisanoa ihmisiä tai vakoilla heitä ja että työolosuhteiden on oltava läpinäkyviä, kuten jokaisen yrityksen kohdalla. Se tekee Euroopasta edelläkävijän maailmanlaajuisessa työlainsäädännössä”. 

ETUC: Hyväksyttävä sisältö monista muutoksista huolimatta

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC esitti myös tyytyväisyytensä saavutettuun yhteisymmärrykseen illansuussa. Tämä on selkeä voitto sosiaalisen Euroopan edistämiselle ja niille miljoonille alustatyötä tekeville, jotka vihdoin viimein tulevat saamaan vähimmäispalkan, sairausajan palkan ja työsuojeluun liittyvä turvan.

Erityisen tyytyväinen ETUC on siihen, että tekstissä on onnistuttu sisällyttämään olettama työsuhteesta ja käänteisestä todistustaakasta. Sen sijaan, että yksittäisten työntekijöiden olisi käytävä läpi pitkiä oikeusprosesseja todistaakseen olevansa työntekijöitä, se on nyt alustayritysten tehtävänä todistaa, ovatko palveluksessa olevat työntekijöitä vai itsenäisiä ammatinharjoittajia.

Sopimukseen sisältyy mm. luku työpaikan algoritmisen hallinnan osalta, joka vahvistaa täydellisen kiellon tietyille alueille, mukaan lukien alustalla työskentelevän psykologisesta tilasta, uskonnollisesta vakaumuksesta tai seksuaalisesta suuntauksesta, mutta myös hänen yksityisistä keskusteluistaan ja kaikista tiedoista, jotka ovat alustatyötehtävän ulkopuolella. Algoritmin vaikutuksella tehtyihin tärkeisiin päätöksiin, kuten palkkaukseen, tilin sulkemiseen tai irtisanomiseen, sopimusteksti on EU:n tietosuojalakia vahvempi. Sopimuksessa selvennetään nimenomaisesti, että tällaiset päätökset ovat aina ihmisen tehtävänä.

ETUC painottaa, että direktiivi tunnustaa myös ammattiliittojen roolin kaikilla alustatalouden osa-alueilla, mukaan lukien algoritmin hallintaan liittyvissä asioissa. Näitä määräyksiä vaadittiin heikentämään, mutta ne jäivät koskemattomiksi, vahvistaen vahvan tarpeen työehtosopimusneuvottelulle alustataloudessa.

Digitaalisten alustojen kautta työskentelevien ihmisten määrän odotetaan kasvavan 43 miljoonaan vuoden loppuun mennessä. Siksi tämä eurooppalainen laki vastaa todelliseen tarpeeseen.

”Digitaalisten alustojen kautta työskentelevien määrä on noussut yli 30 prosenttia siitä lähtien kun komissio antoi alustatyötä koskevan lakiehdotuksensa 800 päivää sitten”, totesi Ludovic Voet, ETUC:n liittosihteeri järjestön lehdistötiedotteessa.