Siirry sisältöön
Alihankinta lisää pimeää työtä ja sosiaalista polkumyyntiä työmarkkinoilla. On kaikkien edun mukaista, että Euroopassa on turvallinen työelämä ja reilut työmarkkinat, ja ettei ketään käytetä hyväksi. Kuva: iStock.

Alihankintaketjut suurennuslasin alla

Rakennustyömaiden ongelmana ovat usein alihankkijoiden hyvin kirjavat toimintatavat, puuttuva tiedonkulku ja pitkät alihankintaketjut. Euroopan rakennus- ja puutyöläisten liitto EFBWW vaatii kampanjassa ”Who is the Boss?” pikaisesti uusia alihankintasääntöjä ja niiden täytäntöönpanoa.

Eilisen mielenosoitus alkoi tiiviissä tunnelmissa Euroopan Parlamentin edustalla. Satoja osallistujia kattojärjestö EFBWW:stä ja sen jäsenjärjestöistä olivat kokoontuneet Brysseliin mielenosoitukseen viestittääkseen päättäjille alihankintaketjuissa työskentelevien työntekijöiden karusta arjesta. Tyypillisiä kertomuksia on, että työntekijöille ei makseta työehtosopimuksen mukaista palkkaa, eivätkä he saa ylityökorvausta. Työpäivät ovat usein pitkiä. Hankintaketjun loppupäässä tapahtuu hyväksikäyttöä ja työolot voivat olla suorastaan epäinhimilliset.

Tämänhetkiset keinot puuttua näihin alihankintaketjutuksiin ovat rajatut. Valvontamielessä tällainen pitkä ketjutus on haastavaa, koska ensimmäisen alihankkijan ja tilaajan välinen sopimus voi olla paperilla ihan kunnossa. Mutta alihankkija on voinut myydä työrupeaman eteenpäin, jolloin valvonta voi olla jopa mahdottomuus.  

Kasvot hyväksikäytölle

EFBWW on antanut hyväksikäytölle kasvot näkyvyyskampanjassaan alihankintaketjutuksia vastaan. Se on ollut tehokas tapa tuoda asioita julki ymmärretysti. EFBWW:n puheenjohtaja Johan Lindholm sanoitti asian näin mielenosoituksen alkuun:

”Olemme täällä Armandia varten, joka tuli Eurooppaan Bangladeshista, joka joutui olosuhteisiin, joita kenenkään ei pitäisi kokea. Tämä vain siksi, että hän halusi työpaikan. Olemme täällä Fernandoa varten, jolle ei maksettu ylitöistä. Olemme myös täällä, jotta Ali, joka on kyllästynyt harhaanjohtavien yritysten huijauksiin, ja jotka tekevät mitä tahansa, jotta voivat maksaa hänelle vähemmän palkka. Olemme täällä kaikkia niitä varten, jotka kärsivät työtapaturmista, jotka menettivät henkensä työssä ja joista kukaan ei ota vastuuta”.

Alihankintaan liittyvä eurooppalainen kampanja näkyy kaikkialla katukuvassa Brysselissä. Johan Lindholm, joka tulee Ruotsin rakennusliitosta Byggnads, haluaa kampanjan myöten antaa poljetuille työntekijöille kasvot. Kuva: Marie Sandberg-Chibani.  

Mitä on tehtävissä?

Lindholmin mukaan työsopimuksia, jotka tehdään suoraan yrityksen ja työntekijän välillä on edistettävä.

”Meidän on taattava sama palkka ja yhdenvertainen kohtelu samasta työstä. Alihankinta tulisi rajoittaa enintään yhteen tai kahteen alihankintaportaaseen”, hän painotti.

EFBWW:n pääsihteeri Tom Deleu toi omassa puheenvuorossaan esille, että laiminlyöntejä alihankintaketjutuksissa on tapahtunut aivan liian pitkään.

”Alihankkijan palkkaamille työntekijöille on tarjottu vähemmän sosiaalista suojelua, enemmän epävarmoja työpaikkoja ja yhä vaarallisempia ja epäterveempiä työoloja. Väärinkäytöksiä tapahtuu liian usein, ja tekijät jäävät rankaisematta”, hän totesi.

Pulinat pois, että rakennusalalla olisi pulaa työvoimasta. Tom Deleun mukaan yrityksillä on avaimet olemassa reiluun rekrytointiin: ”Tee työsopimukset suoraan työntekijöiden kanssa, tarjoa sopimus kunnollisin ehdoin, kunnollisilla palkoilla ja kunnollisella sosiaaliturvalla”, Deleu viesti. Kuva: Marie Sandberg-Chibani.

Deleu myös mainitsi, että työntekijöiden välillä on kovaa kilpailua heidän kansallisen työllisyysasemansa perusteella. Tämä johtaa juurensa alihankintaan ja väärinkäytöksiin alihankinnassa.

EFBWW on kampanjallaan viestittänyt parlamentille ja komissiolle, että alihankintaketjujen ongelmat on oltava seuraavan vaalikauden aikana esityslistalla.

”Odotamme komission tekevän aloitteen tässä asiassa. EU:n toimielinten on kuunneltava työntekijöitä”, hän sanoi.

”Työntekijöille kuuluu tasa-arvoinen kohtelu alihankintaketjuissa. Siksi meidän on rajoitettava alihankintaa, alihankintaketjuja ja yritysten on tarjottava työsopimuksia suoraan työntekijöille”.

Myös urakoitsijan vastuun takia on järkevää, että he tietäisivät, ketkä heille töitä tekee.

EBFWW:n poliittinen avustaja Jonathan Cornah kertoo videolla järjestön kampanjasta Who is the boss?, joka havainnollistaa alihankintaan liittyviä haasteita ympäri Eurooppaa.