Siirry sisältöön
Uber Eats -ruokalähetti Wienissä huhtikuussa 2018.
Kuva: iStock.com / Mysteryshot

Alustatalouskysymyksessä työmarkkinaosapuolten kuuleminen käyntiin

Kuuleminen on etappi matkalla kohti direktiiviehdotusta alustataloudessa työskentelevien aseman parantamiseksi.

Alustatyö lisääntyy Euroopan unionissa nopeasti ja levittäytyy yhä useammille toimialoille. Tiettyihin alustatyön muotoihin liittyy erilaisia ongelmia kuten työolojen epävarmuus ja sosiaaliturvan ja vakuutusten puute. Koronakriisi on kiihdyttänyt digitalisaatiota ja alustoihin perustuvien liiketoimintamallien leviämistä ja tuonut alustojen kautta tehtävän työn aiempaa näkyvämmäksi.

Muun muassa näistä syistä komissio kaavailee direktiiviehdotusta vuoden 2021 kuluessa alustojen kautta työskentelevien tilanteen parantamiseksi. Komissio perustelee tarvetta EU-tason aloitteelle myös digialustojen rajat ylittävällä luonteella.

SAK ja STTK osallistuvat kuulemiseen

Koska kyseessä on sosiaalipolitiikan alan asia, komission on kuultava EU-tason työmarkkinaosapuolia ennen kuin se antaa mitään lakiehdotusta aiheesta.

Helmikuun 24. päivänä julkistamassaan kuulemisasiakirjassa komissio pohtii alustataloudessa työskentelevien tilannetta ja tiedustelee työmarkkinaosapuolilta muun muassa, onko näiden mielestä EU-tason aloite tarpeen ja onko komissio onnistunut tässä vaiheessa määrittelemään oikein, mitä toimia tarvitaan.

Euroopan-tason työmarkkinaosapuolet voivat halutessaan myös pyrkiä solmimaan aiheesta sopimuksen. SAK ja STTK osallistuvat kuulemiseen eurooppalaisen kattojärjestönsä ETUC:n kautta.

Komission olisi keskityttävä työsuhteiden tunnistamiseen ja tunnustamiseen

FinUnionsin näkemys on, että EU-tason aloitteessa tulisi keskittyä työsuhteiden tunnistamiseen ja tunnustamiseen alustataloudessa.

Tällä hetkellä alustataloudessa saatetaan käyttää järjestelyjä, joissa täyttyvät työsuhteen tunnusmerkit, mutta järjestely on muotoiltu muuksi oikeussuhteeksi. Työtä tekevältä puuttuvat tällaisessa tilanteessa työsuhteen mukanaan tuomat, esimerkiksi työsuojeluun ja työsuhdeturvaan liittyvät oikeudet.

Samanaikaisesti hän voi olla kuitenkin työn teettäjän valvonnan alainen ilman todellista mahdollisuutta päättää itsenäisesti vaikkapa työn tekemisen ajankohdasta.

Ensimmäisen työmarkkinaosapuolten kuulemisen jälkeen on vuorossa toinen, jossa keskitytään enemmän mahdollisen aloitteen sisältöön.

Tiedote ja kuulemisasiakirjat komission sivuilla