Siirry sisältöön

Alustatyöntekijöille oikeudenmukainen ja tasapuolinen suojelu

Euroopan parlamentin lehdistötiedotteessa kerrotaan, että alustatyöntekijöiden suojelemiseksi on taas otettu askel oikeaan suuntaan.

Syyskuun 16. päivän äänestyksessä Euroopan parlamentin jäsenet vaativat, että digitaalisilla työympäristöillä työskentelevillä ihmisillä, kuten ruokaläheteillä, pitäisi olla samat oikeudet kuin perinteisillä työntekijöillä.

Euroopan parlamentin torstaina hyväksytyssä päätöslauselmassa kehotetaan luomaan eurooppalainen kehys, jolla taataan, että alustatyössä työskentelevillä ihmisillä on sama sosiaaliturva kuin muilla vastaavissa töissä olevilla työntekijöillä, jotka eivät tee alustatyötä.
Tässä nostetaan esille erityisesti sosiaaliturvamaksut, sekä työnantajan vastuu työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta sekä työntekijöiden oikeus osallistua työehtosopimusneuvotteluihin ja neuvotella oikeudenmukaisista työehdoista.

Päätöslauselmassa linjataan seuraavaa:
• Alustatyöpaikoilla työntekijöillä on oltava sama sosiaaliturva kuin perinteisillä työntekijöillä
• Ellei yritykset voi todistaa työsuhteen puuttumista, työntekijöitä ei tule pitää itsenäisinä ammatinharjoittajina
• Tapaturmavakuutus kuuluu lähettityöntekijöille
• Algoritmien, joiden mukaan alustoilla tehtäviä jaetaan, luokitellaan ja ohjataan, tulisi olla avoimia, syrjimättömiä ja eettisiä.

Euroopan parlamentin jäsenet vastustavat kuitenkin kaikkien alustan työntekijöiden automaattista luokittelua; eli aidosti itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien voivat myös jatkossa jäädä tähän asemaan.

Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 524 puolesta, 39 vastaan ​​ja 124 äänestivät tyhjää.

Eurooppalainen lainsäädäntö ei tällä hetkellä vastaa alustatyön tuomiin realiteetteihin, ja asetuksen päivittäminen nähdään tarpeellisena. Euroopan komissio on ilmoittanut, että se esittää tämän vuoden loppuun mennessä lainsäädäntöaloitteen, jolla parannetaan alustyöntekijöiden työoloja.