Siirry sisältöön
Alustatyödirektiivi parantaa eri alustatyöntekijöiden asemaa ja luo alustayrityksille yhtenäisiä toimintakehyksiä. Kuva: iStock.

Alustava sopimus alustatyödirektiivistä solmittiin syksyn kovan väännön jälkeen

Euroopan parlamentin ja neuvoston neuvottelijat pääsivät keskiviikkoaamuna alustavaan sopimukseen lakiesityksestä, joka parantaa alustatyötä tekevien henkilöiden työoloja. Kyseessä on historiallinen saavutus, sillä EU antaa alustatyössä toimiville linjauksen, joka kattaa koko Euroopan unionin. Sopimus voi olla uranuurtava koko maailmassa.  

Alustatyödirektiivin tavoitteena on varmistaa mm. alustatyötä tekevien ihmisten työsuhteen oikea luokittelu. Mitä tällä hetkellä tiedetään alustavasta tekstistä? Ensimmäiset kommentit ovat ainakin vahvistaneet, että uudet säännöt tuovat mukanaan työsuhdeolettaman, kun viidestä indikaattorista kaksi täyttyy.
Alustavassa sopimuksessa viitataan indikaattoreihin, kun aiemmin on puhuttu kriteereistä. Jäsenmaille jätettiin optio laajentaa tätä listaa halutessaan. Oletuksen työsuhteesta voi ”laukaista” työntekijä, heidän edustajansa tai toimivaltaiset viranomaiset omasta aloitteestaan. Työsuhdeolettama voidaan kumota, jos alusta todistaa, että sopimussuhde ei ole työsuhteenomainen.

Ei epäinhimillisille työmarkkinoille

Parlamentissa pidettiin 13.12. tiedotustilaisuus, johon osallistuivat parlamentin esittelijä Elisabetta Gualmini ja työllisyysvaliokunnan puheenjohtajana Dragoş Pislaru. Neuvottelut olivat kestäneet yli 11 tuntia.

”Tämä on historiallinen sopimus. Ensimmäistä kertaa rakennamme sosiaalisten oikeuksien kehyksen miljoonille työntekijöille Euroopassa, jotka ovat huonosti palkattujen listalla ja joita on luokiteltu väärin”, Gualmini totesi heti alkuun.

”Kaikilla digitaalisen alustatyön parissa toimiville monikansallisille yrityksille tulee näin ollen yhteiset säännöt. Läpinäkyvyys paranee, kun yrityksille asetetaan velvollisuus informoida eri maiden viranomaisia palkkaamista työntekijöistä sekä velvollisuudesta neuvotella algoritmeista myös sosiaalikumppaneiden kanssa. Tämä on täysin uusi ulottuvuus Euroopan lainsäädännössä”, hän kommentoi.

Gualmini painotti, ettei vastusta innovaatioita ja digitalisaatiota työmarkkinoilla, mutta vastaavat suuret siirtymät ja muutokset on hallittava työntekijöiden suojelemiseksi. Hän muistutti, että puhutaan noin 28 miljoonasta alustatyöntekijästä unionin alueella.

Parlamentin esittelijä oli erityisen ylpeä siitä, ettei työntekijää voi irtisanoa alustatyössä sovelluksen kautta. Alustat eivät saa tehdä sellaisia tärkeitä päätöksiä, kuten irtisanomisia ja päätöksiä tilin sulkemisesta ilman ihmisen valvontaa. Teksti varmistaa myös enemmän ihmisen valvontaa alustatyötä tekeviin henkilöihin suoraan vaikuttavissa järjestelmissä.

Välittäjien käyttö

Alustavan sopimuksen mukaan alusta ei voi kiertää sääntöjä käyttämällä välittäjiä, eli silloin kun työntekijöillä on suora sopimussuhde asianomaisen digitaalisen alustan ulkopuoliseen osapuoleen. Jäsenmaiden on varmistettava, että välittäjien kautta alustatyötä tekevät henkilöt nauttivat samasta suojelun tasosta kuin suoran sopimussuhteen omaavat henkilöt.

ETUC:n alustava arvio on myönteinen

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC kehottaa jäsenmaita hyväksymään kolmikantaisesti keskiviikkona saavutetun sopimuksen ja varmistamaan sen perusteellisen täytäntöönpanon.

ETUC pitää myönteisenä asiana, että sopimukseen sisältyy:

  • käänteinen todistustaakka, mikä tarkoittaa, että alustojen on todistettava, ettei työsuhdetta ole.
  • työpaikkatarkastukset ovat pakollisia yhden luokituksen yhteydessä – eli jos yksi työntekijä käy läpi tämän työsuhdeolettama menettelyn, työviranomaisten on arvioitava myös työntekijän kanssatyöskentelevien tilanteita.
  • ammattiliitoille ja työehtosopimusneuvotteluille annetaan keskeinen rooli alustataloustyössä jatkossa.

Algoritmien avoimuutta on käytetty jopa sellaisten alustayritysten toimesta, jotka asettavat ja säätelevät työtä ja joita on käytetty rankaisemaan työntekijöitä, jotka ovat osallistuneet lailliseen ammattiyhdistystoimintaan. Uusien sääntöjen myötä alustojen on annettava nämä yritysten keräämät tiedot työntekijöille ja heidän edustajilleen.

Uudet säännöt myös kieltävät alustoja käsittelemästä tiettyjä henkilötietotyyppejä, kuten henkilön uskomuksia, yksityisiä vaihtoja kollegoiden kanssa tai tilanteita, joissa työntekijä ei ole töissä, ja direktiivi sisältää alustatyön tietosuojan osalta suojaavampia sääntöjä.

Huolellinen täytäntöönpano kansallisella tasolla on ETUC:n mukaan erityisen tärkeää. Se edellyttää työsuojelutarkastajien määrän lisäämistä. ETUC pitää huolestuttavana, että työtarkastajien määrää on leikattu viimeisen 15 vuoden aikana yli puolessa jäsenvaltioista.

Tällä hetkellä vähintään 5,5 miljoonaa alustatyötä tekevää henkilöä voidaan virheellisesti luokitella itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi ja he saattavat jäädä tärkeiden työ- ja sosiaalisuojeluoikeuksien ulkopuolelle. Luvun odotetaan nousevan jopa 43 miljoonaan vuoteen 2025 mennessä.

”Jäsenmailla on vastuu panna sovitut toimenpiteet asianmukaisesti täytäntöön, jos ne aikovat vaikuttaa useamman miljoonan alustatyöntekijän elämään”, totesi ETUC:n liittosihteeri Ludovic Voet järjestön lehdistötiedotteessa.

Coreper käsittelee nähtävästi alustavan sopimuksen kokouksessaan 22.12.2023. Parlamentti saanee tekstin hyväksyttäväksi tammikuun täysistunnossa.

Tarkempi arviointi sopimuksen sisällöistä tehdään lähiaikoina suomalaisen ay-liikkeen puolelta.