Siirry sisältöön
Uusilla asbestisäännöillä pyritään suojelemaan työntekijöitä EU-alueella asbestin aiheuttamilta riskeiltä ja havaitsemaan asbestin esiintyminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kuva: iStock.

Asbestidirektiivin tarkistamisesta päästiin sopimukseen

Parlamentin ja neuvoston trilogineuvottelijat pääsivät 26.6. sopimukseen asbestidirektiivin tarkistamisesta. Työntekijöiden suojelua syöpää aiheuttavilta asbestikuiduilta parannetaan merkittävästi, mutta vaarana on, että se pannaan täytäntöön liian myöhään. Rakennuksia tullaan remontoimaan paljon tulevina vuosikymmeninä, jotta ne saatetaan vastaamaan standardeiltaan ympäristö- ja energiavaatimuksia.

Uusilla asbestisäännöillä pyritään suojelemaan työntekijöitä EU-alueella asbestin aiheuttamilta riskeiltä ja havaitsemaan asbestin esiintyminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Työperäisen altistuksen raja-arvo (OEL) laskee kahden vuoden jälkeen 0,1:stä 0,01:een asbestikuitua/cm³.  Kuuden vuoden kuluttua jäsenmaiden on alennettava altistuksen raja 0,002 asbestikuituun/cm³. Enintään kuuden vuoden siirtymäkauden jälkeen jäsenmaiden on otettava käyttöön nykyaikaisempaa ja herkempää tekniikkaa asbestikuitujen havaitsemiseen. Tämä tekniikka tunnetaan elektronimikroskopiana.

Koska asbestille ei ole olemassa turvallista altistumistasoa, uudet säännöt sisältävät myös luettelon menettelyistä, joiden avulla altistumiselta vältyttäisiin. Tähän liittyy mm. henkilökohtaisten suoja- ja hengityslaitteiden asianmukainen käyttö, vaatteiden turvallinen puhdistus, dekontaminaatiomenettely ja työntekijöiden koulutusvaatimukset.

”Nopeuttakaa alhaisempien raja-arvojen käyttöönottoa jäsenmaissa”

Asbesti on äärimmäisen vaarallinen syöpää aiheuttava aine, jota löytyy usein esim. rakentamisessa ja palontorjunnassa. Näiden alojen työntekijöiden altistumisriski on siksi suuri. Euroopan ammatillinen yhteistyöjärjestö ETUC painottaa omassa lehdistötiedotteessaan, että EU:ssa kuolee vuosittain noin 90 000 ihmistä asbestiperäiseen syöpään, mikä tekee asbestista yleisimmän kuolemaan johtavan ammattitaudin. ETUC arvioi, että 4–7 miljoonaa työntekijää altistuu asbestille, ja määrän odotetaan kasvavan 4 prosenttia seuraavan vuosikymmenen aikana, kun EU:n uudet säännökset astuvat voimaan ja rakennusten korjausaalto lähtee liikkeelle.

Eurooppalainen ay-liike kehottaa jäsenmaita siirtymään pienempään altistumisen raja-arvoihin nopeammin, kuin mitä sopimuksessa määrätään.