Siirry sisältöön
Kampanjallaan ETUC tuo parrasvaloon palkansaajien huonontuneen tilanteen työmarkkinoilla, joilla työntekijöiden asema heikennetään, palkka ei ole riittävä tai työsuhteita naamioidaan joksikin muuksi. Myös kasvavaa palkkaköyhyys on iso huoli Euroopassa. Kuva: iStock.

Ay-liikkeen syksystä tulossa kiireinen

Eurooppalaiset palkansaajajärjestöt valmistautuvat aktiiviseen syksyyn. Euroopan ammatillinen järjestö ETUC on lanseerannut kampanjan ”On the road for a fair deal for workers”, joka suomennettuna vastaisi ”Matkalla reilumpaan työelämään”.  

Kampanjallaan ETUC haluaa viestiä työntekijöitä ja heidän ammattiliittojensa kohtaamista haasteista, kuten kasvavasta turvattomuudesta työmarkkinoilla, taloudellisesta epäoikeudenmukaisuudesta ja jatkuvasta säästöpolitiikasta, joka on yleistynyt Euroopassa. Ammattiliitoilla on tässä työssä keskeinen rooli sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolustajina, ja tapahtumia ja marsseja suunnitellaan parasta aikaa Eurooppa-tasolla, mutta myös Suomessa.

Eurooppalaisen työelämän tavoitteista sovittiin Berliinin julkilausumassa, joka hyväksyttiin ETUC:n kongressissa toukokuussa 2023. ETUC on lanseerannut kampanjan näiden tavoitteiden ympärille ja julkaissut kotisivun, jossa kampanjaan liittyvät tapahtumat ympäri Eurooppaa esitellään paremmin.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus pantava etusijalle

ETUC vaatii päätöksentekijöiltä taloudellista ja sosiaalista mallia, jossa työntekijät asetetaan etusijalle. Tämä tarkoittaa oikeudenmukaisia palkkoja ja reiluja työehtoja.

ETUC vetoaa eurooppalaisiin ammattiliittoihin ja heidän jäseniinsä, jotta he osallistuisivat yhteiseen taisteluun solidaarisuuden ja kestävän työelämän puolesta. Ay-liike haluaa konkreettisia tuloksia, kuten esimerkiksi korkeampia palkkoja, mutta myös laadukkaita työpaikkoja sekä parempaa sosiaalista suojelua ja sosiaalisia investointeja. Jatkuvat säästötoimet, jotka vaikuttavat kielteisesti työntekijöihin, on saatava loppumaan. Mikäli EU aikoo ratkaista työntekijäpulansa, unionin on luotava työntekijöille sellaiset puitteet työmarkkinoilla, että näillä varmistetaan laadukkaat työt myös jatkossa.  

ETUC painottaa Berliinin julkilausumassa myös laadukkaita julkisia palveluita, jotka takaavat kansalaisoikeudet, vahvat työehtoneuvottelut ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun.

Kasvava eriarvoisuus näkyy ja tuntuu

Elinkustannuskriisin takia Euroopassa on nähty dramaattinen lasku reaalipalkoissa, kun todelliset palkat ovat jääneet inflaation jalkoihin. EU:ssa inflaatio oli 9,4 prosentin tasolla vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana (Suomessa 8,4 prosenttia). Suuri osa työntekijöistä kärsi jo koronakriisin aikana reaalipalkkojen laskusta, ja siksi elinkustannuskriisi on vaikeuttanut monen elämää entistä enemmän. Samaan aikaan kun palkat laahaavat inflaatiota jäljessä, monet yritykset ovat tehneet suurvoittoja.

Euronews uutisoi elokuussa, että vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä reaalituntipalkat olivat laskeneet 22 maassa Euroopan 24:stä viime vuoden aikana. Tämä tarkoittaa, että nimelliset nousut olivat inflaatiota pienemmät, mikä johti reaalipalkkojen laskuun. Reaalituntipalkka nousi jäsenmaiden vertailussa vain Belgiassa (2,9 prosenttia) ja Hollannissa (0,4 prosenttia) vuosien 2022 ja 2023 ensimmäisten kvartaalien välillä.

Lasku oli huomattava useissa EU-maissa, kun reaalituntipalkat laskivat yli 5 prosenttia. Unkaria seurasivat Latvia (-13,4 prosenttia), Tšekki (-10,4 prosenttia) ja Ruotsi (-8,4 prosenttia). Suomessa lasku vastasi -7,4 prosenttia.

Kriisin myötä Euroopassa on ollut havaittavissa tuloerojen ja palkkaköyhyyden kasvamista, mutta myös poliittinen ilmapiiri on koventunut. Ammattiliittojen perusoikeuksien vastaan on tehty hyökkäyksiä ja huomattavia epäedullisia muutoksia työntekijöiden oikeuksissa on haluttu toteuttaa. Työntekijöiden lakko-oikeuden rajoittaminen on ollut tapetilla Iso-Britanniassa. Koko ay-liike on tätä vastustanut, koska lakko-oikeuden rajaaminen on yhtä kuin työntekijöiden aseman heikentämistä. Asia on ajankohtainen myös Suomessa, jossa maan uusi hallitus suunnittelee työehtojen heikennyksiä, leikkauksia sosiaaliturvaan, mutta myös rajoituksia tukilakkojen ja poliittisiin lakkoihin osallistumiseen sakkojen uhalla. Jos lakko-oikeuksiin puututaan, puututaan kaikkien työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksiin.

Ay-liike kokoontuu Ranskassa lokakuussa – kaduilla ja torilla nähdään!

Tulevien kuukausien aikana palkansaajia tullaan näkemään kaduilla ympäri Eurooppa yhä useammin, kun ay-liike valmistautuu eri toimiin. Yhdessä marssimme puolustaen hyviä ja laadukkaita työpaikkoja, reiluja palkankorotuksia, oikeudenmukaisia eläkkeitä, mutta myös miesten ja naisten yhtäläisten oikeuksien ja palkkojen puolesta, varsinkin kun säästötoimenpiteet ja leikkaukset ovat vaikuttaneet suhteettomasti naisiin ja naistyöntekijöihin; sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja demokratiaa varten.

Eri ammattiliittojen järjestämistä tapahtumista mainittakoon erityisesti mielenosoitus Pariisissa 13.10., jolloin Ranskan ay-liike marssii kadulla oikeudenmukaisen työelämän puolesta. Kutsu on myös välitetty muille sisarliitoille Euroopassa, joten tervetuloa mukaan!

Tapahtumien joukossa löytyy myös SAK:n järjestämiä viisi alueellista tilaisuutta, joissa Suomen uuden hallituksen politiikan sisältöä avataan kansankielelle. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia.  

Tutustu myös ETUC:n vetoomukseen ”Stop austerity”, jonka myös sinä voit allekirjoittaa! Liity yhteiseen kamppailuun, jolla varmistetaan, että Euroopan päätöksentekijät kuuntelevat palkansaajia.