Siirry sisältöön
Belgian puheenjohtajakausi kestää tammikuusta kesäkuuhun 2024. Samanaikaisesti Belgia valmistautuu moniin vaaleihin. 9. kesäkuuta Belgiassa pidetään kansalliset ja alueelliset vaalit sekä EU-vaalit. Kuva: Belgium24.eu

Belgia valmistautuu EU-puheenjohtajakauteensa

Ensi vuoden tammikuun ja kesäkuun välillä Belgia toimii Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana. Belgian puheenjohtajakausi keskittyy eurooppalaisten kansalaisten parempaan suojelemiseen, EU:n yhteistyön vahvistamiseen ja unionin yhteisen tulevaisuuden suunnitteluun. Puheenjohtajamaa keskittää toimintansa kuuteen painopisteeseen.

Belgia johtaa Euroopan unionin neuvostoa vuoden 2024 ensimmäisen puolen vuoden ajan. Ajankohta on erityisen tärkeä, koska ensi kesäkuussa 27 jäsenmaan kansalaiset (lähes 200 miljoonaa äänestäjää viime vaaleissa 2019) valitsevat 720 uutta Euroopan parlamentin jäsentä. Neuvoston puheenjohtajana Belgia ohjaa Euroopan asialistaa ja edistää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä.

Belgia on yksi Euroopan unionin perustajamaista, joka ensin toimi Euroopan hiili- ja teräsyhteisössä ja sittemmin Euroopan talousyhteisössä. Maa on aina ollut aktiivinen toimija unionin rakentamisessa. Puheenjohtajuuskausi on Belgialle jo kolmastoista, ja se tulee hetkenä, kun maa itse valmistautuu moniin vaaleihin. 9. kesäkuuta Belgiassa pidetään kolmet vaalit, sillä kansalliset ja alueelliset vaalit sekä EU-vaalit on päätetty toimittaa samana päivänä.

Kuuden kuukauden ajan, kuten puheenjohtajamaalta edellytetään, Belgia pyrkii rohkaisemaan keskusteluja ja rakentamaan yhteisymmärrystä jäsenvaltioiden välillä, neuvoston ja muiden eurooppalaisten instituutioiden välillä sekä Euroopan unionin ja sen kansainvälisten kumppaneiden välillä.

Geopoliittisesti tilannetta voisi kuvailla haastavaksi. Euroopan unioni seisoo risteyksessä käsitellen Venäjän laittoman hyökkäyksen seurauksia Ukrainassa. Haasteita riittää kuten energiakriisi, disinformaation leviäminen, ilmastonmuutos ja uusi konflikti Lähi-idässä.

Puheenjohtajakaudet ryhmitellään aina kolmen ryhmään, joita kutsutaan ”trioiksi”.  Nykyinen ryhmä koostuu Espanjasta, Belgiasta ja Unkarista. Trio asettaa pitkän aikavälin tavoitteet ja laatii yhteisen ohjelman kolmen puheenjohtajakauden ryhmälle (katso Espanja-Belgia-Unkari-trio-ohjelma). Jokainen kolmesta maasta kehittää omat erityispiirteensä tämän yhteisen ohjelman pohjalta. Tutustu Belgian puheenjohtajakauden ohjelman täältä.

Kuusi painopistettä

Belgian ydinteemat pj-kaudelle voidaan kiteyttää kolmeen sanaan ”protect, strengthen, prepare”. Tällä tarkoitetaan toimia, joilla taataan ihmisten parempi suojelu, talouden vahvistaminen ja EU:n valmistautumisen tulevaisuuteen.

Belgia on ilmoittanut 6 strategisesta painopisteestä puheenjohtajakaudellaan:

Turvallisuus, puolustus ja maahanmuutto

Ukrainan sota on yksi tärkeistä painopisteistä, mutta myös maahanmuutto, erityisesti Euroopan rajojen hallinta ja jäsenmaiden vastuun jakaminen. Tavoitteena on käsitellä kaikki eurooppalaisen maahanmuutto- ja turvapaikkapaketin jäljellä olevat lainsäädäntöhankkeet. Puheenjohtajamaa aikoo kiinnittää erityistä huomiota taisteluun järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, terrorismiin ja väkivaltaisia ääriliikkeitä vastaan sekä vahvistaa EU:n resilienssiä kriiseihin ja uusiin hybridihaasteisiin.

Oikeusvaltio ja demokratia

Euroopan unioni perustuu perusoikeuksien, oikeusvaltion ja demokraattisten arvojen kunnioittamiseen. Demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien periaatteiden puolustaminen on olennainen osa Belgian puheenjohtajakauden työtä neuvostossa. Puheenjohtajakausi vahvistaa kansalaisten osallisuutta ja sisällyttämistä, erityisesti nuorten osallistumiseen keskittyen. Kuriositeettina voi kertoa, että ensi vuoden EU-vaaleissa belgialaiset 16-vuotiaat äänestävät ilman ennakkorekisteröitymistä. Belgia laski eurovaalien äänestysikärajan 16 vuoteen vuonna 2022.

Talous, sisämarkkinat ja kauppa

Huoltovarmuus ja kilpailukyky ovat painopisteitä, mukaan lukien teollisuuspolitiikka ja sisämarkkinoiden vahvistaminen, digitaalinen ja vihreä siirtymä sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminta. Puheenjohtajamaa työskentelee tulevaisuuden työmarkkinoiden puolesta, jotka lisäävät työllisyysastetta ja edistävät kasvua. Se korostaa sekä julkisten että yksityisten investointien merkitystä.

Sosiaalipolitiikka, työllisyys ja terveys

Belgia haluaa EU:n kehittävän vahvan sosiaalisen asialistan seuraavalle lainsäädäntökaudelle. Tämä on tarpeen nykyisessä tilanteessa, jossa on monia haasteita, kuten väestön ikääntyminen sekä ympäristö- ja teknologiamuutokset. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota asianmukaisiin palkkoihin, laadukkaisiin työpaikkoihin ja vahvaan sosiaaliseen suojeluun. Kansalaisten terveys ja hyvinvointi ovat myös ensisijaisen tärkeitä. Euroopan strategisen kehyksen rakentaminen terveydelle ja työturvallisuudelle on myös tärkeää. Puheenjohtajamaa tulee myös ajamaan lisääntyneitä poliittisia toimia, jotta kaikille taataan pääsy kunnolliseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Vihreän siirtymän on oltava sosiaalisesti oikeudenmukainen

Jatkamalla Vihreän diilin toteuttamista puheenjohtajamaa asettaa energian ja ilmaston siirtymän etusijalle. Ilmastonmuutoksen haavoittuvuuksien vähentämiseksi Belgia pyrkii vahvistamaan unionin kiertotaloutta sekä sopeutumis- ja valmiuskykyjä. Se myös edistää kestävää vesienhallintaa. EU:n on täysin hyödynnettävä energiatehokkuuspotentiaaliaan koko taloudessaan ja edistettävä uusiutuvien ja vähähiilisten energianlähteiden kehitystä nopeasti.

Euroopan unionin tulevaisuus

Belgia ei halua kiirehtiä EU:n laajentumisen kanssa. Hakijastatuksen saaneiden maiden on ensin tehtävä tarvittavat uudistukset ja noudatettava Kööpenhaminan kriteerejä. Kööpenhaminan kriteerit tarkoittaa Eurooppa-neuvoston Kööpenhaminan huippukokouksessa vuoden 1993 kesäkuussa asettamia kriteereitä, jotka maan tulee täyttää voidakseen liittyä Euroopan unioniin.

Konkreettisia työelämätavoitteita

Belgian pääministeri Alexander de Croo ja ulkoministeri Hadja Lahbib esittelivät puheenjohtajamaan tavoitteet perjantaina 8.12. Katso video täältä.

Belgian pääministeri Alexander de Croo (oikealla) ja Belgian ulkoministeri Hadja Lahbib (vasemmalla). Kuva: Belgium24.eu.

De Croon mukaan pöydällä on edelleen 155 lainsäädäntöhanketta vaalikauden loppua kohden mennessä. Nykyisellä puheenjohtajamaalla Espanjalla on ollut paineita saada valmiiksi ay-liikkeelle tärkeitä lainsäädäntöhankkeita, kuten alustatyödirektiivi, eurooppalainen yritysvastuulaki ja EU:n sosiaaliturva-asetuksen 883/2004 uusiminen.

Belgian puheenjohtajamaan ohjelmassa painotetaan mm. sosiaalisen vuoropuhelun edistämistä, työntekijöiden liikkuvuuden (ELA:n arviointi) ja rajat ylittävien työntekijöiden tilanteen parantamista. Euroopan osaamisen teemavuosi päättyy toukokuussa 2024, ja siksi yksi painopisteistä on toteuttaa taitojen edistämisohjelmaa ja elinikäistä oppimista digitaalisen ja vihreän siirtymän osalta.

Esille nousevat myös Euroopan toimintasuunnitelman toteuttaminen sosiaalitaloudelle ja sen kansainvälinen yhteensovittaminen (ILO:n konferenssi v. 2024). Belgia haluaa myös nähdä direktiivin työntekijän oikeudesta irrottautua työstä.

Tutustu Belgian ohjelmaan ja seuraa puheenjohtajamaan uutisia sosiaalisessa mediassa.