Siirry sisältöön

Brexit-neuvottelut etenevät hitaasti – ja mitä kuuluu työntekijöiden oikeuksille?

Iso-Britannian EU-eroneuvottelujen kolmas kierros on käynnistynyt elokuun lopulla. Tällä hetkellä neuvotellaan eroamisen ehdoista eikä vielä siitä, millainen EU-suhde Iso-Britannialla olisi Brexitin jälkeen.

Pääaiheita on kolme: kansalaisten oikeudet, Pohjois-Irlannin tilanne ja Iso-Britannian maksuvelvoitteet erossa ja sen jälkeen. 

Kansalaisten oikeuksiin sisältyvät ammattiyhdistysliikkeelle kiintoisat aiheet pääsy työmarkkinoille ja ammattipätevyyksien tunnustaminen. EU haluaa, että pääsy työmarkkinoille säilyy vapaana, mutta Iso-Britannia haluaa asettaa pääsylle uusia rajoituksia.

Muita työntekijöiden oikeuksiin liittyviä kysymyksiä ei  ehtoja koskevissa neuvotteluissa kuitenkaan käsitellä. 

Tämä on Euroopan ay-keskusjärjestö ETUC:n (European Trade Union Confederation)  mukaan ongelma, sillä näin ollen Iso-Britannialla olisi mahdollisuus alkaa heikentää työelämän lainsäädäntöään, kun Brexit astuu voimaan maaliskuussa 2019.

Tilanne voi kuitenkin olla toinen, jos Brexit-neuvotteluissa päädytään tekemään jonkinlainen siirtymäajan sopimus. Jos tällainen väliaikainen sopimus säilyttäisi Iso-Britannian sisämarkkinoilla ja Euroopan unionin tuomiovallan piirissä, työelämän lainsäädännön purkaminen maassa ei olisi mahdollista.

Myös mahdollinen tuleva EU:n ja Iso-Britannian välinen vapaakauppasopimus voi olla työntekijöiden asemaa turvaava ratkaisu. 

EU:n näkemys tällä hetkellä nimittäin on, että Iso-Britannian tulisi vapaakauppasopimuksessa sitoutua noudattamaan EU:n työlainsäädännön tasoa.

Neuvottelut Iso-Britannian tulevasta EU-suhteesta alkavat aikaisintaan lokakuussa 2017.