Siirry sisältöön

Dieselkaasuille altistumista työpaikoilla aletaan rajoittaa

Tuore sopimus vahvistaa jopa miljoonien työntekijöiden suojelua syöpävaarallisilta aineilta EU:ssa.

Euroopan parlamentti ja jäsenmaita edustava neuvosto ovat saavuttaneet ratkaisun lakihankkeessa, jolla vähennetään työpaikoilla tapahtuvaa altistumista syöpää aiheuttaville aineille.

Tiedossa on uusia, sitovia raja-arvoja ja/tai ihohuomautuksia seitsemälle kemialliselle aineelle, muun muassa eräille syöpävaarallisille moottoriöljyille.

Pitkien neuvottelujen päätulos on kuitenkin se, että Euroopan parlamentti sai läpi tavoitteensa myös dieselkaasupitoisuuksien rajoittamisesta työpaikoilla.

Parlamentin neuvottelijan, keskustaoikeistolaisen EPP-ryhmän ranskalaismeppi Claude Rolinin mukaan tutkimukset vahvistavat, että dieselkaasurajoitus voi parantaa yli 3,6 miljoonan työntekijän työoloja EU:ssa. Näin voidaan estää vuosittain tuhansia syöpäkuolemia.

Suomen palkansaajat ovat pitäneet dieselkaasurajoitusta tärkeänä, sillä se hyödyttäisi työntekijöitä kaikkialla, missä dieselmoottoreiden pakokaasuja pääsee hengitysilmaan, erityisesti sisätiloissa.

Uusi, sitova raja-arvo olisi 0,05 mg kuutiometrillä alkuainehiilen mukaan laskettuna. Tason saavuttamiselle annetaan kahden vuoden siirtymäaika. Tunnelityömailla ja maanalaisissa kaivoksissa siirtymäaika on pidempi.

Euroopan ay-keskusjärjestö ETUC, jonka jäseniä SAK ja STTK:kin ovat, on ollut neuvottelutuloksesta hyvillään ja pitänyt sitä merkittävänä saavutuksena työsuojelussa.

Lakihanke on osa komission kolmivaiheista suunnitelmaa työperäisten syöpien ehkäisemiseksi. Uusia karsinogeeneille asetettavia raja-arvoja on säädetty kolmessa eri erässä, joista yksi on vielä tekeillä nykyisen Euroopan parlamentin kaudella.

Komission tiedote 11.10.2018 karsinogeeni- ja mutageenidirektiivin päivityksestä

 
Teksti: Tiina Huotari
Kuva: iStock