Siirry sisältöön

EAY-raportti: itsensätyöllistäjien oikeuksissa laajoja puutteita

Ongelmia on erityisesti työehtoneuvottelumahdollisuuksissa sekä pääsyssä sosiaaliturvan piiriin. Kyse on suuresta ihmisryhmästä, sillä EU:ssa keskimäärin noin 10 prosenttia työllisistä on itsensätyöllistäjiä, Suomessa 8,7 prosenttia.

Euroopan palkansaajien kattojärjestön EAY:n (European Trade Union Confederation, ETUC) tutkimuksessa oli mukana 23 Euroopan maata, myös Suomi.

Noin puolessa tutkituista maista itsensätyöllistäjien työehtoneuvottelut olivat jollakin tavalla mahdollisia. Usein neuvottelut on rajattu tiettyihin ammattiryhmiin kuten toimittajiin tai kulttuurialaan työntekijöihin. 

Sosiaaliturvassa kaikkein heikoimmin toteutuvat oikeudet  työttömyysturvaan ja korvaukseen työtapaturman sattuessa. Noin puolessa tutkituista maista itsensätyöllistäjillä ei ole näihin pääsyä lainkaan.

Raportin tuloksissa maat on jaettu neljään ryhmään sen mukaan, kuinka hyvin itsensätyöllistäjillä on pääsy vakuutustyyppiseen sosiaaliturvaan.

Suomi sijoittuu yhdessä Ruotsin ja Tanskan kanssa toiseksi vahvimman sosiaaliturvan ryhmään, jossa joihinkin etuuksiin osallistuminen on vapaaehtoista. Suomessa oikeus sosiaaliturvaan toteutuu lukuunottamatta työttömyysturvaa, johon itsensätyöllistäjillä on vain osittainen pääsy.

Parhaaseen ykkösryhmään kuuluu viisi maata, Kroatia, Unkari, Luxemburg, Serbia ja Slovenia, joissa sosiaalivakuutusmaksut kaikkiin etuuksiin ovat itsensätyöllistäjille pakollisia ja myös pääsy etuuksiin laaja.

Itsensätyöllistäjien tilanteen parantamiseksi raportissa ehdotetaan EU-tason sääntelyä ja muutoksia kilpailulainsäädäntöön.

Kansallisella tasolla tulisi parantaa itsensätyöllistäjien työehtoneuvottelumahdollisuuksia, uudistaa kilpailulainsäädäntöä, ehkäistä näennäisyrittäjyyttä ja erityisesti sosiaaliturvassa parantaa itsensätyöllistäjien tilannetta suhteessa työntekijän asemassa oleviin.

Suomalaisista palkansaajatahoista tutkimukseen osallistuivat Akava, AKT, Suomen Journalistiliitto ja Team, joka on nykyisin osa Teollisuusliittoa.

ETUC:n raportti 11.10.2018 ”Trade Unions Protecting Self-Employed Workers”