Siirry sisältöön

EP haluaa turvata kansalaisten edut Brexitissä

EP hyväksyi keskiviikkona 5. huhtikuuta kantansa EU:n Brexit-neuvotteluihin.

Lopullinen sopimus erosta edellyttää Euroopan parlamentin hyväksyntää. Näin ollen parlamentin nyt määrittelemät prioriteetit ovat merkittäviä ja niiden toteutuminen vaikuttaa sopimuksen voimaantuloon.

Yksi parlamentin tärkeimmistä tavoitteista on kansalaisten etujen turvaaminen ja tasa-arvoinen kohtelu. 

EP myös vaatii yhdeksi sopimuksen ehdoksi, että Iso-Britannia noudattaa edelleen eronkin jälkeen unionin lainsäädännössä ja toimintapolitiikoissa vahvistettuja standardeja. 

Tämä koskisi myös mm. tasapuolista kilpailua, kauppaa ja sosiaalisia oikeuksia ja niissä erityisesti sosiaaliselta polkumyynniltä suojaavia keinoja.

Tämä on tärkeää myös SAK:n, STTK:n ja YTN:n mielestä. Britannian tulisi jatkossakin noudattaa EU:n vaatimustasoa työ- ja muussa lainsäädännössä. 

Brexitissä kaikkiaan tavoitteena on oltava
sellainen EU:n ja Britannian välinen vapaakauppasopimus, jolla voidaan
minimoida EU-eron aiheuttamat taloushäiriöt. 

EU:n tulisi palkansaajajärjestöjen mukaan myös vaatia tulevaan vapaakauppasopimukseen määräys, joka kieltää Britannian työlainsäädännön heikentämisen keinona parantaa kilpailukykyä. Tämä kohta on mukana EU:n muissakin kauppasopimuksissa.