Siirry sisältöön

EP jatkaa vaatimuksia väärinkäytösten ilmoittajien suojelemiseksi

Euroopan parlamentti vaatii edelleen komissiolta parempaa suojelua väärinkäytösten ilmoittajille. EP korostaa väärinkäytösten ilmoittajien tärkeää roolia petosten ja korruption torjunnassa erityisesti finanssialalla ja EU-varojen käytössä.

EP peräänkuuluttaa komissiolta kattavaa toimintaohjelmaa, jonka tulisi koskea sekä yrityksiä, julkista sektoria että yhdistyksiä – ja myös EU-toimielimiä. EP ehdottaa myös riippumattoman EU-elimen perustamista väärinkäytösilmoitusten kanavoimiseksi.

EP hyväksyi näkemyksensä täysistunnossa 14. helmikuuta oma-aloitemietinnön muodossa. Oma-aloitemietintö on Euroopan parlamentin tahdonilmaus ja tapa vaatia komissiolta toimia, esimerkiksi lainsäädäntöehdotuksia.

MEP Dennis de Jongin oma-aloitemietintö saavutti EP:ssä laajan tuen yli puoluerajojen, sillä sitä kannatti yli 600 meppiä 751:stä. 

De Jongin oma-aloitemietintö ”On the role of whistle-blowers in the protection of EU’s financial interests