Siirry sisältöön

Erityisosaajille on voitava jatkossakin myöntää oleskelulupia Suomen omalla järjestelmällä

Komissio on uudistamassa EU:n ns. sinisen kortin järjestelmää, jonka kautta korkeasti koulutettu henkilö voi tietyin ehdoin tulla työskentelemään EU-maahan. 

Kyse on vaikkapa intialaisesta diplomi-insinööristä tai kiinalaisesta yliopistotutkijasta, jolle on tarjottu työtä EU-maasta.

Sininen kortti on ollut käytössä EU:ssa jo jonkin aikaa, mutta se ei ole saavuttanut suurta suosiota. Monissa jäsenmaissa, myös Suomessa, omia kansallisia lupajärjestelmiä on edelleen käytetty erityisosaajille selvästi sinistä korttia enemmän.

Nyt meneillään olevalla uudistuksella muutettaisiin muun muassa sinisen kortin myöntämisedellytyksiä ja sallittaisiin kortin haltijalle aiempaa laajempi liikkuvuus EU-maiden välillä. 

Ehdotuksen tavoitteena on myös, että uusi järjestelmä korvaisi jäsenmaiden omat lupajärjestelmät kokonaan. 

Jäsenmaa ei siis enää voisi myöntää erityisosaajille lupaa omalla kansallisella menettelyllä, vaan sen olisi käytettävä sinisen kortin järjestelmää.         

Suomen ay-liike kannattaa työvoiman liikkuvuuden edistämistä sillä edellytyksellä, että varmistetaan työsuhteen ehtojen noudattaminen työskentelymaassa. Olennaista on myös palkkatasa-arvon takaaminen. 

Suomen oma lupajärjestelmä on ollut erityisosaajille toimiva, ja sitä tulisi voida käyttää jatkossakin sinisen kortin rinnalla.

Sinisen kortin uudistaminen etenee alkavana syksynä EU-toimielinten välisiin kolmikantaneuvotteluihin. Niissä komissio, Euroopan parlamentti ja neuvosto eli jäsenvaltiot etsivät kompromissiratkaisuja hankkeen vaikeimpiin kysymyksiin.