Siirry sisältöön
ETUC:n apulaispääsihteeri Katja Lehto-Komulainen, SAK:n kansainvälisten asioiden päällikkö Pekka Ristelä ja STTK:n kansainvälisten asioiden päällikkö Maria Häggman Brysselissä 27. helmikuuta. Kuva: FinUnions.

ETUC julkisti EU-vaalitavoitteensa

Euroopan ammattiyhdistysliikkeen pää-äänenkannattaja tavoittelee esimerkiksi perussopimuksiin liitettävää sosiaalisen kehityksen pöytäkirjaa, joka asettaisi työntekijöiden oikeudet vapaan talouden edelle.

Euroopan ammatillinen yhteistyöjärjestö (ETUC, European Trade Union Confederation) on julkistanut vaalitavoitteensa toukokuun europarlamenttivaaleihin. ETUC:n mukaan Eurooppa tarvitsee uudenlaista talouspolitiikkaa, joka hyödyttää kaikkia – ei vain harvoja.

ETUC vaatii erityisesti julkisten ja yksityisten investointien vauhdittamista, jotta työllisyys vahvistuisi. Lisäksi ETUC haluaa, että EU kehittää keinoja työntekijöiden suojelemiseksi, jos jäsenmaa joutuisi Kreikan tapaan vakavaan talouskriisiin. ETUC rahoittaisi julkisia menoja jakamalla verotuksen progressiota nykyistä oikeudenmukaisemmin. Lisäksi ETUC haluaa Euroopan sisämarkkinoille säännöt, jotka estävät yritysten mahdollisuudet hyödyntää jäsenmaiden verojärjestelmien eroja verojen välttämiseksi tai kiertämiseksi.

Palkkaerojen kaventaminen ja vaurauden tasainen jakaantuminen lisäävät oikeudenmukaisuuden tunnetta ja torjuvat eriarvoisuutta Euroopassa, ETUC muistuttaa. Järjestön mukaan samanarvoisesta työstä pitää koko Euroopan alueella maksaa samaa palkkaa niin sanotun aivovuodon estämiseksi. Erityisesti Itä- ja Etelä Euroopan maista on muutettu työnmahdollisuuksien perässä Länsi- ja Pohjois-Eurooppaan.

Digitalisaatio vaatii uudenlaista osaamista

Digitalisaatio muuttaa työelämää voimakkaasti. Vuonna 2018 maailman kuusi markkina-arvoltaan suurinta yhtiötä olivat digiyrityksiä: Apple, Amazon, Alphabet (Google), Microsoft, Facebook ja Alibaba.

Digitalisaatio vaatii uudenlaista osaamista. ETUC vaatii toimenpiteitä, jotka turvaavat työntekijöiden mahdollisuuden kouluttautua uusiin työtehtäviin, jos heidän työpaikkansa ovat vaarassa.

EU-komissio on puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin johdolla toimeenpannut Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin, ja komissio on antanut työoloja ja -ehtoja kehittäviä lainsäädäntöhankkeita. Edistystä on tapahtunut, mutta ETUC vaatii, että sosiaalisten oikeuksien pilari on toteutettava täysimääräisesti. ETUC tavoittelee EU:n perussopimuksiin liitettävää sosiaalisen kehityksen pöytäkirjaa (Social Progress Protocol), joka antaisi sosiaalisille oikeuksille etusijan taloudellisiin vapauksiin nähden.

Sosiaalisten oikeuksien painottaminen vahvistaisi demokratiaa Euroopan unionissa, sillä EU-vastaisuus ja kansallismielisyyden sekä äärioikeiston vahvistuminen johtuvat osittain työtätekevien ihmisten turhautumisesta ja kasvavasta eriarvoisuudesta.

”Äänestämällä Euroopan parlamentin vaaleissa vaikutat suoraan siihen, millaista politiikkaa parlamentti ajaa. Mitä mieltä ehdokkaasi on esimerkiksi tarpeesta yhtenäistää yhteisöverotusta Euroopassa, velvoittaa yritykset julkaisemaan maakohtaiset raportit liiketoimistaan Euroopassa ja sen ulkopuolella läpinäkyvyyden varmistamiseksi tai kehittää lainsäädäntöä työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi”, sanoo ETUC:n suomalainen apulaispääsihteeri Katja Lehto-Komulainen.

ETUC edustaa 38 maan ammattijärjestöjä: järjestöjä on 90 ja ne edustavat noin 45 miljoonaa työntekijää.

ETUC:n vaaliohjelma suomeksi