Siirry sisältöön
Siivooja pitää kolikoita sinisellä siivoushansikkaalla verhotussa kädessään.
Kuva: iStock.com / altmodern

ETUC tukee EU-tason toimia vähimmäispalkkojen parantamiseksi, kunhan tietyistä ehdoista pidetään kiinni

Euroopan ammatillinen keskusjärjestön ETUC:n tavoitteena on direktiivi, jolla voitaisiin taata sekä lakisääteisten vähimmäispalkkojen kohtuullinen taso että edistää työehtosopimusneuvotteluilla tapahtuvaa palkanmäärittämistä EU-maissa.

Komission ehdotus kohtuullisten vähimmäispalkkojen takaamiseksi EU-maissa on odotettavissa lokakuussa. Aloite on todennäköisesti yksi nykyisen komission tärkeimmistä työ- ja sosiaalipolitiikan alalla.

ETUC:n mukaan palkkojen kohtuullisuus pitäisi pyrkiä EU-maissa takaamaan ennen kaikkea vahvistamalla niiden neuvottelujärjestelmiä. Ammattiyhdistysliikkeen eurooppalaisen tutkimuslaitoksen ETUI:n mukaan EU-maista alhaisimmat palkat ovat niissä maissa, joissa  neuvottelujärjestelmä on heikoin ja työntekijöiden järjestäytyminen vähäisintä.

ETUC tukee komission pyrkimyksiä vähimmäispalkkojen parantamiseksi, mutta tuen ehtona on, että EU-tason toimista ei koidu vahinkoa työmarkkinaosapuolten roolille tai kansallisille työehtosopimusjärjestelmille. Komission tulisi siis ehdotuksellaan edistää työehdoista neuvottelemista jäsenmaissa kajoamatta kuitenkaan neuvottelijoiden autonomiaan tai jo hyvin toimiviin järjestelmiin. 

ETUC vaatii, että jäsenmaiden tulisi muun muassa laatia suunnitelmat neuvottelujärjestelmien vahvistamiseksi ja estää julkisten varojen käyttäminen sellaisin yrityksiin, jotka eivät neuvottele palkoista tai kunnioita työehtosopimuksia. 

Lakisääteisissä vähimmäispalkoissa ETUC peräänkuuluttaa komissiolta määrittelyä alarajasta, jonka alle palkat eivät saa vajota. Lisäksi jäsenmaiden pitäisi estää erilaiset vähennykset ja poikkeukset.  

Tällaiset toimet eivät vaikuttaisi Suomeen, koska Suomessa ei ole olemassa lakisääteistä vähimmäispalkkaa. Sama tilanne on ainoastaan viidessä muussa EU-maassa, Ruotsissa, Tanskassa, Itävallassa, Italiassa ja Kyproksella. 

ETUC esitti vähimmäispalkkoja koskevat vaatimuksensa syyskuun alussa julkaisemassaan vastauksessa komission toisen vaiheen konsultaatioon. 

SAK ja STTK tukevat ETUC:n konsultaatiovastausta, ja osallistuvat tiiviisti ETUC:n kannanmuodostukseen, kun vähimmäispalkkahanke etenee.