Siirry sisältöön

ETUC vaatii komissiolta sitovia keinoja palkkaerojen kaventamiseksi

Euroopan ammatillinen yhteistyöjärjestö toivoo, että uusi komissio ryhtyy kunnolla toimiin miesten ja naisten palkkaeron kaventamiseksi. Järjestö toivoo komissiolta esitystä direktiiviksi, joka kaventaisi sukupuolten palkkaeroa.

“Johtamani komissio esittelee toimikautensa ensimmäisten sadan päivän aikana sitovat keinot, jotka lisäävät palkka-avoimuutta.”

Juhlallinen vakuutus on uuden komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin poliittisesta ohjelmasta, jota hän esitteli EU-parlamentille heinäkuussa.

Lupaus on osa von der Leyenin ohjelmaa edistää sukupuolten tasa-arvoa yleisesti ja miesten ja naisten palkkatasa-arvoa erityisesti. EU:n tilastoviranomaisen Eurostatin vuoden 2016 lukujen valossa miesten ja naisten keskimääräisen tuntipalkan ero EU:ssa on 16,2 prosenttia. Naisen euro on siis noin 86 senttiä.

EU-jäsenmaissa sukupuolten palkkaeron haitari on laaja: Romanian, Italian ja Luxemburgin reilusta viidestä prosentista Viron yli 25 prosenttiin. Suomi pyörii lähellä EU:n keskiarvoa reilun 17 prosentin palkkaerolla.

ETUC ajaa direktiiviä

Euroopan ammatillinen yhteistyöjärjestö (ETUC) haluaa, että von der Leyenin lupaamat sitovat keinot velvoittavat työnantajat julkistamaan tietoja mies- ja naistyöntekijöiden palkoista.

ETUC ehdottaa komissiolle palkkatasa-arvodirektiiviä:

Direktiivi

  • Velvoittaisi työnantajat tarkastamaan vuosittain, mikä on mies- ja naistyöntekijöiden palkka.
  • Vaatimus sisältäisi kaikki työnantajat, joiden palveluksessa on yli kymmenen ihmistä.
  • Tarkastus käsittäisi kokonaispalkan, eli myös lisät, edut ja bonukset.
  • Työnantaja olisi velvollinen tiedottamaan palkkaeroista puolivuosittain. Velvoitteen rikkomisesta sakotettaisiin.
  • Työntekijöillä olisi tiedonsaantioikeus muiden työntekijöiden palkoista.
  • Direktiivi kieltäisi työsopimusehdon, joka salaa palkan. Palkka pitäisi mainita jo työnhakuilmoituksessa.
  • Direktiivin pitäisi tukea työehtosopimuksia parhaana keinona purkaa sukupuolten palkkaeroja.

ETUC haluaa, että komissio tarjoilee keinoja, jotka varmasti edistävät palkkatasa-arvoa. Direktiivi asettaisi Euroopan-laajuiset tavoitteet, mutta jättäisi keinot jäsenmaiden päätettäviksi. ETUC:n mielestä lainsäädäntö on välttämätöntä, koska jäsenmaat ovat puuttuneet laiskasti sukupuolten palkkaeroihin: EU-komissio antoi jo viisi vuotta sitten suosituksen palkkatasa-arvon edistämiseksi, mutta vain noin puolet jäsenmaista toteuttanut suositusta.

”On korkea aika, että palkkatasa-arvosta tehdään todellisuutta, sillä sama palkka samasta työstä -periaate on ollut EU:n sopimuksissa vuodesta 1957 alkaen. Vapaaehtoiset yritykset palkkatasa-arvon edistämiseksi on kokeiltu, ja ne ovat epäonnistuneet”, sanoo ETUC:n apulaispääsihteeri Esther Lynch.

Suomessa palkansaajajärjestöt ovat kannattaneet palkka-avoimuuden lisäämistä, jota työnantajajärjestöt ovat vastustaneet voimakkaasti. Palkka-avoimuuden edistäminen on kirjattu hallitusohjelmaan.

”On hyvä, että hallitus on sitoutunut lisäämään lainsäädännöllä palkka-avoimuutta, jotta perusteettomista palkkaeroista ja palkkasyrjinnästä päästään eroon. Kolmikantaisen valmistelutyön aloittamista pitäisi kiirehtiä, jotta hallitusohjelman kirjauksesta päästään mahdollisimman nopeasti konkreettisiin toimiin ja käytännön toteutukseen”, sanoo STTK:n lakimies ja ETUC:n naiskomitean puheenjohtajiston jäsen Anja Lahermaa.

Todellinen tasa-arvo vaatii vielä töitä

Jos 16 prosentin kurominen umpeen vaatii työtä, todellinen koitos on vielä edessä: miesten ja naisten kokonaistulojen ero EU-maissa on lähes 40 prosenttia. Kokonaistuloihin vaikuttavat useat tekijät, joista ETUC:n ehdottama direktiivi pystyy korjaamaan vain yhtä, eli palkkaa.

Muita miesten ja naisten palkkaeroihin vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi naisten vähäisemmät viikkotyötunnit ja alhaisempi työllisyysaste. Naiset huolehtivat tärkeistä palkattomista tehtävistä, kuten kodin, lasten ja sukulaisten hoidosta merkittävästi enemmän kuin miehet. Esimerkiksi perhevapaat aiheuttavat urakatkoksia, jotka säteilevät tuleviin ansioihin ja eläkkeisiin.