Siirry sisältöön
Paperista leikattu ukkelirivistö puisella pöydällä.

Työntekijöiden osallistumisoikeuksia parannettava

Vapaus, demokratia ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat Euroopan unionin keskeisiä arvoja. Työntekijöiden tiiviimpi osallistuminen työpaikan päätöksentekoon on osa laajempaa lähestymistapaa sosiaalisempaan Eurooppaan, jota nyt tarvitaan.

Euroopan parlamentin työllisyysvaliokunta hyväksyi aiemmin tänään (23.11.2021) saksalainen europarlamentaarikko Gaby Bischoffin (S&D) mietinnön ”Demokratia työelämässä”, jossa korostetaan työntekijöiden osallistumisen merkitystä työpaikoilla kaikkialla EU:ssa.

Parlamentin jäsenet kehottavat Euroopan komissiota lisäämään tietoisuutta kansallisista ja EU:n säännöistä, jotka koskevat työntekijöiden edustusta yritysten elimissä, ja edistämään työntekijöiden osallistumisen eri muotoja koskevien parhaiden käytäntöjen vaihtoa.

Mietinnössä korostetaan tarvetta

  • uudesta puitedirektiivistä, joka kattaa työntekijöiden tiedottamisen, heidän kuulemisen ja heidän edustusta yritysten johtoelimissä,
  • tarkistaa eurooppalaista yritysneuvostodirektiiviä,
  • painostaa Euroopan komissiota lisäämään työntekijöiden osallistumisoikeuksia työpaikkapäätöksiin.

Palkansaajajärjestöjen mukaan uusi puitedirektiivi vahvistaisi työntekijöiden osallistumisoikeuksia. Etenkin vihreän ja digitaalisen siirtymän aikana, työntekijöillä pitäisi olla pääsy tietoon ja aidon osallistumiseen oikeudenmukaisen ja kestävän työelämän murroksessa.

Mietintö tulee koko Euroopan parlamentin käsittelyyn joulukuussa Strasbourgissa.

Lue lisää Euroopan Parlamentin lehdistötiedotteessa.