Siirry sisältöön
Asetus on erityisen tärkeä väline ihmisoikeuksien vahvistamisessa maailmanlaajuisesti. Uusilla säännöillä poistetaan pakkotyöllä tuotetut tuotteet sisämarkkinoilta. Sopimus tarvitsee vielä lopullisen hyväksynnän sekä parlamentilta että jäsenmailta. Kuva: iStock.

EU ryhtyy päättäväisiin toimiin pakkotyön käyttöä vastaan

EU:n neuvosto ja parlamentti ovat saavuttaneet alustavan sopimuksen uusista säännöistä, jotka kieltävät pakkotyöllä valmistetut tuotteet EU:n sisämarkkinoilla. Pakkotyöasetuksella on eurooppalaisen ay-liikkeen mukaan myönteiset vaikutukset. Kielto pakkotyöllä valmistetuille tuotteille koskisi kaikkia yrityksiä, koosta riippumatta. Tämä edistää tasapuolisuutta EU:ssa ja vahvistaa unionin kilpailukykyä.

Asetuksen lähtökohtana on, että epäillyn pakkotyövoiman käyttö tulisi tutkia tarkkaan ja jos epäily osoittautuu oikeaksi, tuotteet on vedettävä pois EU:n markkinoilta. Asetus määrää myös tuotteiden poistamisen verkkokaupoista ja tuotteiden takavarikoinnin rajoilla. Unionin kannalta strategisesti tai kriittisesti tärkeitä tavaroita voidaan pysäyttää, kunnes yritys poistaa pakkotyön toimitusketjuistaan.

Yrityksiä, jotka eivät noudata sääntöjä, voidaan sakottaa. Tuotteet voidaan sallia takaisin markkinoille, jos pakkotyövoima on toimitusketjusta poistettu.

EU:n pakkotyökielto luo kehyksen kiellon noudattamisen valvomiseksi, mukaan lukien tutkimukset, uudet IT-ratkaisut ja yhteistyö muiden viranomaisten ja maiden kanssa.

Korkean riskin tavarat ja alueet

Sääntöihin on lisätty mahdollisuus aloittaa tutkimus, mikäli tuote on peräisin alueelta, jossa on korkea riski pakkotyövoiman käytöstä.

Parlamentin vaatimuksesta komissio laatii luettelon tietyistä talouden aloista tietyillä maantieteellisillä alueilla, joilla pakkotyötä esiintyy. Tätä listaa voidaan käyttää viitteenä tutkimuksen tarpeen arvioimiseksi.

Komissio voi myös tunnistaa tuotteet tai tuoteryhmät, joista maahantuojien ja -viejien on annettava lisätietoja EU:n tullille, kuten näiden tuotteiden valmistajan ja toimittajien tiedot.

Pakkotyöllä tuotettujen tuotteiden tunnistamistyössä EU:ssa hyödynnetään digitaalista tietokantaa nimeltään ”Forced Labour Single Portal”.  Tietokantaan sisältyvät ohjeet, tiedot kielloista, riskialueista ja -sektoreista. Samanaikaisesti tavoitteena on parantaa yhteistyötä eri viranomaisten välillä ja kolmansien maiden kanssa.

Kielto on stop-merkki epärehelliselle kilpailulle

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC:n varapääsihteeri Claes-Mikael Ståhl näkee uuden sovun myönteisenä. Lainsäädännön soveltamisalaan on sisällytetty ay-liikkeen keskeiset vaatimukset.

Hän kommentoi sopimusta järjestön lehdistötiedotteessa näin:

”Kielto pakkotyöllä valmistetuille tuotteille keskittyy ihmisoikeuksiin eikä siihen, miten yritykset ovat rakennettuja. Tämä asettaa tärkeän ennakkotapauksen oikeusperusteiselle lähestymistavalle toimitusketjujemme puhdistamiseksi”, hän sanoi.

Tämä on varsin vahva viesti yrityksille. Yritykset eivät enää voi käyttää pakkotyötä kilpaillakseen EU:n sisämarkkinoilla.

Varapääsihteerin mukaan olisi erityisen tärkeää, ettei mikään kansallinen hallitus asetu tämän tärkeän lainsäädännön tielle, viitaten tilanteeseen eurooppalaisen yritysvastuulain kohdalla.

Pakkotyöasetus keskittyy EU:n tuotteisiin eikä aseta lisää huolellisuusvelvoitteita yrityksille, jotka eivät käytä pakkotyötä toimitusketjuissaan. Asetus linkittyy myös eurooppalaiseen yritysvastuudirektiiviin, joka on saavuttanut alustavan sopimuksen parlamentin ja neuvoston välillä, mutta joka ei ole toistaiseksi saanut lopullista hyväksyntää neuvostolta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston on vielä hyväksyttävä alustava sopimus pakkotyöasetuksesta. Jäsenmailla on tämän jälkeen 3 vuotta aikaa aloittaa uusien sääntöjen soveltaminen.