Siirry sisältöön

EU-tuomioistuin patistaa jäsenmaat varmistamaan työntekijöiden oikeudet

Tuomioistuimen ratkaisu velvoittaa jäsenmaat varmistamaan, että yritykset pitävät kirjaa siitä, kuinka paljon niiden työntekijät tosiasiallisesti työskentelevät.

EU-maissa toimivien yritysten on kyettävä vahvistamaan, kuinka monta tuntia niiden työntekijät työskentelevät päivittäin. EU-tuomioistuin linjasi vaatimuksen 14. toukokuuta antamassaan päätöksessä.

Tuomioistuimen päätös velvoittaa EU-jäsenmaat varmistamaan, että yritykset pystyvät luotettavasti selvittämään työntekijöidensä työajan. Käytännössä päätös tarkoittaa, että jäsenmaiden on tarkistettava, että niiden lainsäädäntö linjassa EU-oikeuden kanssa. EU-tuomioistuimen mukaan luotettava työajanseuranta on välttämätön edellytys, jotta EU:n työaikadirektiivissä ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa mainitut työntekijöiden oikeudet toteutuvat.

”Ilman asianmukaista työajan seurantaa työntekijöiden on äärimmäisen vaikeaa – tai jopa mahdotonta – varmistaa, että heidän oikeutensa toteutuvat”, tuomioistuin toteaa päätöksessään.

Työaikadirektiivissä määritellään työntekijän enimmäistyöaika ja vähimmäismäärät päivä- ja viikkolevolle.

Tuomioistuin antoi tavoitteet, jäsenmaat päättävät keinot

EU-tuomioistuimen päätös asettaa tavoitteet, mutta jättää keinot jäsenmaiden itsensä päätettäviksi. Päätöksessä todetaan, että jäsenmaat voivat huomioida toimialojen tai yritysten erityispiirteitä. Luxembourgissa toimivan tuomioistuimen tehtävä on huolehtia siitä, että EU-oikeutta noudatetaan yhtenevästi kaikissa jäsenmaissa.

Tuomioistuin antoi päätöksensä espanjalaisen tuomioistuimen pyynnöstä. Espanjalainen ammattiyhdistysliike Federación de Servicios de Comisiones Obreras pyysi Madridin tuomioistuimesta päätöstä, pitääkö saksalaisen Deutsche Bankin pitää kirjaa työntekijöiden kaikista työtunneista, eikä vain ylitöistä, kuten pankki teki.

EU-tuomioistuimen päätös on selkeä viesti jäsenmaille, että niillä on velvollisuus turvata työntekijöiden oikeus lepoon ja vapaa-aikaan. Esimerkiksi tuomioistuimeen toimitettujen tietojen mukaan yli puolet Deutsche Bankin espanjalaisten työntekijöiden ylityötunneista jätettiin merkitsemättä.

Päätös ei todennäköisesti vaikuta Suomeen, koska Suomen nykyinen työaikalainsäädäntö edellyttää, että työnantaja pitää työaikakirjanpitoa, josta näkyvät esimerkiksi toteutuneet työajat.