Siirry sisältöön
Lainsäädännön tarve psykososiaalisten riskien ja mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi on ilmeinen, sillä pelkät suositukset ja kampanjat eivät riitä. Kuva: iStock.

EU:lta kaivataan nopeaa vastausta psykososiaalisiin riskeihin työssä

Euroopan ammattiliittojen tutkimusinstituutti ETUI julkaisi 16.1. artikkelin, jossa se vaatii Euroopan unionilta toimia työntekijöiden mielenterveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. ETUI:n artikkelissa professori Hélène Sultan-Taïeb mainitsee viisi psykososiaalista riskiä, jotka voivat työelämässä johtaa mielenterveysongelmiin. Näitä ovat työrasitus, työn epätasapaino suurten työmäärien ja pienten palkkioiden suhteen, työpaikan epävarmuus, pitkät työajat sekä työpaikkakiusaaminen ja häirintä.

Tällaiset psykososiaaliset riskit työssä heikentävät työntekijöiden mielenterveyttä. Riskit voivat aiheuttaa esimerkiksi masennusta tai ahdistusta. Psykososiaalisista riskeistä voi aiheutua haittoja myös fyysiseen terveyteen, kuten sydämeen ja verenkiertoon.

ETUI:n artikkelin mukaan psykososiaaliset riskit ovat merkittävä ongelma kansanterveyden lisäksi myös kansantaloudelle. Työssään sairastuneita työntekijöitä hoidetaan jo valmiiksi kuormittuneella julkisella puolella ja lisäksi psykososiaalisista riskeistä aiheutuvat sairaspoissaolot verottavat kansantaloutta sekä aiheuttavat kuluja työnantajille.

ETUI esittelee myös keinoja vähentää psykososiaalisten riskien negatiivisia vaikutuksia. Poistamalla nollatuntisopimuksia, pitämällä huolta työntekijöiden riittävästä palautumisesta, vähentämällä väliaikaisia sopimuksia ja palkkaamalla tarpeeksi henkilöstöä voidaan työntekijöiden stressiä ja psykososiaalisia riskejä vähentää.

Covid-19 pandemia pahensi jo aiemmin alkanutta tilannetta. Varsinkin terveydenhuollossa on koettu lisääntynyt työtaakka. Artikkelissa tutkija Insa Backhaus kertoo havainneensa, että erityisesti naiset, nuoret työntekijät ja vähemmän koulutetut ovat mielenterveysongelmille, kuten masennukselle alttiita.

ETUI vetoaa Euroopan unioniin, jotta se huomioisi direktiivin muodossa psykososiaalisten riskien aiheuttaman ongelman. Keskeistä ETUI:n mukaan on työn johtaminen ja organisointi, ja näiden ongelmiin puuttuminen. Myös Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC esittää EU-direktiiviä psykososiaalisten riskien ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

Kirjoittaja: Julius Bergius.