Siirry sisältöön
Kuva: iStock.com / IR_Stone

EU:n ja Iso-Britannian neuvottelut tulevasta kumppanuudesta jatkuvat

Iso-Britannian EU-ero on ollut tosiasia helmikuun alusta lähtien, ja meneillään on vuoden loppuun asti kestävä siirtymäaika. Tällä hetkellä neuvotellaan siitä, kuinka EU:n ja Iso-Britannian välit järjestetään 1. tammikuuta 2021 alkaen. EU:n puolelta neuvotteluja hoitaa Euroopan komissio.

Komissio julkaisi oman sopimusehdotuksensa tulevaksi kumppanuudeksi 18. maaliskuuta 2020. 

Komission lähtökohtana on ollut, että muun muassa työntekijöiden oikeuksissa ja ympäristönsuojelussa on oltava ns. tasapuoliset toimintaedellytykset (level playing field). 

Tämä tarkoittaa, että kumpikaan osapuoli ei saa huonontaa tilannetta, joka tällä hetkellä kyseisissä asioissa vallitsee. Esimerkiksi kumpikaan osapuoli ei saa heikentää tai vähentää työntekijöiden suojelua siitä, mikä se on EU:ssa tällä hetkellä.

Komissio on määritellyt, että työntekijöiden oikeudet kattavat seuraavat asiat: työntekijöiden perusoikeudet, työterveyden ja -suojelun sääntely, kunnolliset työehdot, oikeus tulla kuulluksi työpaikalla ja oikeus saada tietoa sekä työntekijöiden suoja työsuhteen muutostilanteissa. 

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC seuraa tiiviisti Euroopan komission ja Iso-Britannian välillä käytäviä neuvotteluja. 

ETUC:lle ja Iso-Britannian ammattiyhdistysliikkeelle on koko ajan ollut olennaista se, että palkansaajan turvaa ei saa heikentää, vaikka Iso-Britannia ei ole enää mukana EU:ssa. Olemassa olevasta EU:n työ- ja sosiaalioikeuden alan vähimmäistason sääntelystä on pidettävä kiinni myös siirtymäajan jälkeen. 

ETUC tapaa Euroopan komission neuvottelutiimiä ja varmistaa myös sen, että ETUC:n jäsenjärjestöt käsittelevät yhteistä strategiaa ja yhteisen viestin viemistä eteenpäin.

Kesäkuuhun 2020 mennessä Euroopan komissio ja Iso-Britannia käyvät vielä kaksi neuvottelukierrosta. Iso-Britannia on tuonut esille, että se ei aio pyytää lisäaikaa neuvotteluihin koronan vuoksi. Pääministeri Boris Johnson on jo aiemmin ilmoittanut, että maa saattaa jättää neuvottelut kesken, jos neuvotteluissa ei synny edistystä. 

Neuvotteluilla on joka tapauksessa tiukka aikataulu, koska mahdollinen syntyvä neuvottelutulos pitää ehtiä ratifioida sekä Iso-Britanniassa että EU-maissa ennen kuluvan vuoden loppua.